Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Τα σύγχρονα τρένα. Δείτε το βίντεο.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΕΝΑ
Το τρένο αποτελεί σήμερα κυρίαρχο μέσο κατηγορίας μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αποτελείται από ειδικά οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές και μεταφέρουν φορτία ή επιβάτες από ένα γεωγραφικό σημείο σε άλλο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τρένα σωστές βολίδες που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις.

Πηγή: youtube.com