Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ COSCO ΑΠΟ ΤΟΝ "ΛΑΡΙΣΑΊΚΟ".

Η διοίκηση του σωματείου ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ και τα μέλη του, εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, εκφράζουμε ομόφωνα την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο πολύ δύσκολο μα δίκαιο αγώνα σας, για την κατάκτηση Σ.Σ.Ε. 


Καταδικάζουμε την τρομοκρατία της διοίκησης της COSCO και την προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων. 

Δεν έχουμε άλλον δρόμο από αυτόν της διεκδίκησης των απαραίτητων για την επιβίωση μας και την κάλυψη των αναγκών μας στην ζωή. 

Καλή επιτυχία στον αγώνα σας! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ