Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Τι αναφέρει η Αττικό Μετρό για την υπόθεση με τις μίζες.


Για την υπόθεση των μιζών ύψους 200.000 ευρώ, κατά την περίοδο 2003-2007, που αφορούν την εκτέλεση και την υλοποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλων στην Αττικό Μετρό τοποθετείται η εταιρεία, σε απάντησή της σε κοινοβουλευτική ερώτηση.

Αρχές Ιανουαρίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος δύο προσώπων, επικεφαλής των εταιρειών ΟΜΕΚ και Lahmeyer που φέρονται ότι δωροδόκησαν κρατικούς αξιωματούχους ως "αντάλλαγμα" για την προτίμησή τους στην ανάθεση της υλοποίησης του σχεδιασμού και της επίβλεψης των σιδηροδρομικών έργων του μετρό.
Το ιστορικό
Η διοίκηση της Αττικό Μετρό ξεδιπλώνει στην απάντησή της, το ιστορικό του διαγωνισμού του 2003 που οδήγησε στην, διετούς διάρκειας, ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε κοινοπρακτικό σχήμα εταιρειών που βρίσκεται σήμερα στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Ειδικότερα, όπως σημειώνει στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν τα εξής τέσσερα ενδιαφερόμενα σχήματα:
-Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
-The Louis Berger Group
-Parsons Group International / Σάλφω & Συνεργάτες
-Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Κατά την εξέταση των προσόντων των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον, όπως αναφέρει η Αττικό Μετρό, η Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles που συμμετείχε, αποκλείσθηκε της περαιτέρω διαδικασίας, λόγω εκπροθέσμου υποβολής της προσφοράς της.
Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, από τις ενώσεις εταιρειών Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και The Louis Berger Group, ασκήθηκαν ενστάσεις. "Αυτές αφορούσαν αφενός τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής των προαναφερομένων εταιρειών μετά την κατάθεση των προσφορών και αφετέρου την αξιολόγηση των υποφακέλων Α και Β και τη βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν όλες με αιτιολογημένη απόφαση του δ.σ. της Αττικό Μετρό (υπ.αριθμ. 645 (α)/21/5/2003) σημειώνεται.
Ακολούθως απορρίφθηκε με την 647 (α) 30.8.2003 απόφαση του δ.σ. της Αττικό Μετρό και η προσφυγή του ν. 2522/1997 της Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Καθώς και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε η ίδια ένωση με την υπ'αριθμ. 5122/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στη συνέχεια εξετάσθηκαν οι τεχνικές προσφορές των κοινοπραξιών, όπου μόνο η ένωση εταιρειών Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. έλαβε βαθμολογία ανώτερη του 70 που αποτελούσε το κατώτατο όριο βαθμολογίας. Οι δύο λοιποί διαγωνιζόμενοι έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του ορίου αυτού και οι προσφορές τους αποκλείσθηκαν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποδέχθηκαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι χωρίς να ασκήσουν οποιαδήποτε βοήθημα τους επέτρεπε η νομοθεσία και διακήρυξη.
"Μετά από αυτά, στην τέταρτη φάση του διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών συμμετείχε, νομίμως, μόνο η ένωση των εταιρειών Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Τελικώς ανάδοχος αναδείχθηκε η συγκεκριμένη κοινοπραξία αντί του συνολικού ποσού των περίπου 7,2 εκατ. ευρώ", όπως αναφέρει η Αττικό Μετρό στο έγγραφό της.
Αφού ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η όλη διαγωνιστική διαδικασία και εκδόθηκε σχετική πράξη του ανώτερου δικαστηρίου κατά την οποία δεν εμποδιζόταν η υπογραφή της οικείας συμβάσεως υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της Αττικό Μετρό και της κοινοπραξίας Thales Engineering & Consulting S.A./ Lahmeyer international Gmbh / Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH /Ανώνυμη Εταιρεία Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. η από 02.10.2003 σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με διετή διάρκεια.
"Η σύμβαση ολοκληρώθηκε κανονικώς και νομίμως” σημειώνει η Αττικό Μετρό.
Το 2007
Το 2007 ο ευρωπαϊκός οργανισμός OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης) ζήτησε από την Αττικό Μετρό ως αναθέτουσα Αρχή την παροχή στοιχείων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, τα οποία η εταιρεία χορήγησε εμπρόθεσμα και με πνεύμα συνεργασίας και υποβοήθησης των Αρχών στη διερεύνηση του θέματος” επισημαίνει η Ατ. Μετρό.
"Επιπλέον αυτών σημειώνουμε ότι κατά τα έτη 2012 και 2016 μας ζητήθηκαν στοιχεία για το θέμα της εν λόγω σύμβασης από το ΣΔΟΕ και την Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα οποία δώσαμε στο πλαίσιο του αναφερθέντος πνεύματος” προσθέτει.
Και καταλήγει: "Ήδη η ειδική ανακρίτρια Αθηνών του ν.4022/11 μας ζήτησε σχετικά με την υπόθεση στοιχεία τα οποία αφού συγκεντρώσαμε, τα έχουμε υποβάλει αρμοδίως, δηλώνοντας, ταυτόχρονα, την ετοιμότητα της εταιρείας για την παροχή κάθε επιπλέον διευκρίνισης ή διασαφήνισης απαιτείται.
Τέλος, η αυτή ανακρίτρια με πολύ πρόσφατο έγγραφό της μας ζητά να προσκομίσουμε στοιχεία σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αποχώρησης και απασχόλησης των εργαζομένων της αναδόχου σε ηλεκτρονική, άλλως σε έντυπη μορφή για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών της.
Εν όψει των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η Αττικό Μετρό έχει συνδράμει έγκαιρα και ουσιαστικά το έργο των αρμοδίων αρχών με κάθε διαθέσιμο στοιχείο που κατέχει και ασφαλώς είναι πρόθυμη για την παροχή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ζητηθεί”.


Συντάκτης: Δημήτρης Δελεβέγκος
Πηγή: capital.gr