Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Διμέτωπο αγώνα δίνουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί για να προλάβουν τις προθεσμίες.

Για ασφαλιστική ικανότητα και καταχώρηση στοιχείων νέων ταυτοτήτων από τον ΟΣΕ.


Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων σιδηροδρομικών που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καταφεύγουν για την εξυπηρέτηση τους στα σωματεία τους, προκειμένου εντός των προθεσμιών να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο για την ασφαλιστική ικανότητα όσο και για την καταχώρηση των στοιχείων τους για την έκδοση νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων από τον ΟΣΕ.

Όπως μας ενημέρωσε το σωματείο των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Β.Ε. «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» για την επικαιροποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων(σύζυγοι, τέκνα) πρέπει να υποβληθούν νέα δικαιολογητικά. Η νέα ασφαλιστική ενημερότητα θα ισχύει μέχρι 31/10/2018.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1)ΑΙΤΗΣΗ,
2)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, < 1η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ>, 1η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΑ. 
3)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ.
4)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΚΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ.
5)ΑΣΤΥΝΟΜ.ΤΑΥΤΟΤ. ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΑ
6)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΑ.


Έκδοση νέων ταυτοτήτων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους του ΟΣΕ.

Άνοιξε η εφαρμογή για την συμπλήρωση στοιχείων των δικαιούχων προς έκδοση νέων ταυτοτήτων στους εν ενεργεία και συνταξιούχους του ΟΣΕ. Η εφαρμογή θα είναι ανοικτή έως και στις 12 Νοεμβρίου 2017. 

Σε σχετική εγκύκλιο του ο ΟΣΕ αναφέρει:

 Στο πλαίσιο της έκδοσης των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων του προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι η εισαγωγή των στοιχείων των τακτικών υπαλλήλων εν ενεργεία και συνταξιούχων καθώς και των μελών αυτών για την έκδοση ταυτοτήτων θα γίνεται μέσω εφαρμογής, που έχει αναρτηθεί στο site του ΟΣΕ (vww.ose.gr) στο πεδίο ’ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ" .

Χρήστος Γιαννακίδης