Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Συρρίκνωση ζημιών στα 5,2 εκατ. ευρώ σημείωσε, το 2016, η ΕΕΣΣΤΥ.

 Αυξήθηκε οριακά ο κύκλος εργασιών, μειώθηκαν τα έξοδα.

Βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος πέτυχε, το 2016, η ΕΕΣΣΤΥ, η οποία βρίσκεται σε τροχιά αποκρατικοποίησης (οι δεσμευτικές προσφορές παρατάθηκαν για τις 14/2/18).

Κατά την τέταρτη εταιρική χρήση της εταιρείας και συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η βελτίωση που παρουσιάστηκε οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών (0,77%) και στην παράλληλη, αλλά μεγαλύτερη ποσοστιαία, μείωση των εξόδων (-3,23%).

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε, επίσης, η συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ της ΕΕΣΣΤΥ και του ΟΣΕ, σχετικά με οικονομικές διαφορές που υπήρχαν για την χρήση 2016, αλλά και για προγενέστερα έτη, κατόπιν των ενεργειών της νέας διοίκησης.

Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 24,25 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους τα 5,2 εκατ., έναντι ζημιών 12,6 εκατ. το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι για την ΕΕΣΣΤΥ δικαιώματα κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς έχουν οι Ιταλοί ιδιοκτήτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή ο όμιλος της FS και η τσεχική Skoda.

Συντάκτης: Φώτης  Φωτεινός
Πηγή:  metaforespress.gr