Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατεδαφίζεται φυλάκιο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα.


Θα κατεδαφισθεί το φυλάκιο του ΟΣΕ στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ανθέων, νοτίως του νέου Δημαρχείου Καλαμάτας, διότι με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν οι οδηγοί καλύτερη ορατότητα και η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τούτο είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι η κίνηση στην περιοχή έχει αυξηθεί μετά τη λειτουργία του νέου Δημαρχείου.
Για το σκοπό αυτό ο ΟΣΕ έδωσε σχετική έγκριση, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας και σε σχετικό έγγραφο του Οργανισμού αναφέρεται - μεταξύ άλλων - ότι «λόγω της αναστολής κυκλοφορίας για τακτικές αμαξοστοιχίες στη γραμμή Κόρινθος - Μύλοι - Καλαμάτα, το φυλάκιο της ισόπεδης διάβασης δεν είναι λειτουργικό και μπορεί να καθαιρεθεί, λόγω της επικινδυνότητάς του.
Προκειμένου να σας δοθεί άδεια καθαίρεσης παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, ότι η καθαίρεση θα γίνει με δική σας μέριμνα και δαπάνη και ότι σε περίπτωση επαναλειτουργίας της γραμμής και αν κριθεί απαραίτητο από τον ΟΣΕ, υποχρεούστε να ανακατασκευάσετε το φυλάκιο.
Παρακαλούμε για την αποστολή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σας, πριν από την καθαίρεση».
Το θέμα θα εισαχθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου, με εισήγηση για αποδοχή των όρων του ΟΣΕ.


Πηγή: tharrosnews.g