Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2017.

Ανακοινώθηκαν στον ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2017. Δείτε τι αφορά η Προκήρυξη και τους πίνακες των αποτελεσμάτων.

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2017. Η Προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 22 θέσεων προσωπικού στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.). Η σχέση εργασίας είναι σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Η περίοδος ένστασης

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την πάροδο της 9ης Οκτωβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Πηγή: newsit.gr