Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σήμερα Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της μεταφορικής εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα γραφεία της στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «HERKULES HEBETECHNIK GMBH» για την προμήθεια έξι (6) μηχανικών βοηθημάτων για την επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών ΑμεΑ (ανυψωτήρες αποβάθρας) στις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Σ.Σ. Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης. 

2ον. Αναμόρφωση υφιστάμενης εκπτωτικής πολιτικής. 

3ον. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παραδοτέο (υπο-έργο) της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.» που αφορά στον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 216/6/16.06.2017 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας. 

4ον. Δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (pledged account) για την κατάθεση του συνολικού ποσού που προορίζεται για την αποπληρωμή των ζημιών που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την αποκατάσταση ασφαλιστικών καλύψεων και ορίων που προκύπτουν από το δυστύχημα στο Άδενδρο (εφόσον τελικώς καταλογιστεί αποκλειστική ευθύνη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ). 

και 5ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.