Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ηλεκτροκίνητος γίνεται ο σιδηρόδρομος στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη.


Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, και περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες επιδομής και τις εργασίες ηλεκτροκίνησης για την παραλλαγή της χάραξης,
την κατασκευή / αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών / στάσεων και τις απαραίτητες φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών.

Οι κύριες εργασίες κατασκευής είναι ήδη σε εξέλιξη, μέσα από δύο συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, και η προτεινόμενη δράση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαταστάσεων και των φυτοτεχνικών εργασιών κατά μήκος της αναβαθμισμένης γραμμής, θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβρη του 2020.

Τη σχετική πρόταση είχε υποβάλει η ΕΡΓΟΣΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.171.321 ευρώ, εκ των οποίων το 77,34% θα καλυφθούν από το CEF και τα υπόλοιπα 2.078.221 από ιδίους πόρους.

Πηγή: news247.gr