Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

"Επέκταση του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο".


Ερώτηση στην βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές  Ε. Χριστοφιλοπούλου και Γ. Μανιάτη για την  επέκταση του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο
Στην ερώτηση τους οι βουλευτές αναφέρουν:

"Κύριοι Υπουργοί,
το έργο της επέκτασης του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και η σύνδεση με τον λιμένα Λαυρίου, αν και αποτελεί έργο ενταγμένο στο ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, με την τελευταία απόφαση της ΓΓ ΔΕ & ΕΣΠΑ καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί, αφού ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης επικαλείται ότι υπάρχει πρόβλημα υπερδέσμευσης στο Πρόγραμμα.
Είναι σαφές ότι οι προτεραιότητες για το ποια έργα επιλέγονται προς χρηματοδότηση αποτελεί επιλογή της Κυβέρνησης και είναι επίσης σαφές, μετά και την τελευταία απόφαση παραπάνω, ότι για την Κυβέρνηση ο Προαστιακός Κορωπίου - Λαυρίου δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Ειδικότερα η εξέλιξη των γεγονότων απόρριψης του έργου έχει ως ακολούθως:
• Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είχε υπογράψει με ημερομηνία 2/6/2016 Α.Π.: 6298 την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Χ.Θ. 10+800) ΕΩΣ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ (Χ.Θ. 42+800)», με κωδικό ΟΠΣ 5000943, και συνολική δημόσια δαπάνη 774.900 €, με το αιτιολογικό ότι υπερβαίνει το συνολικό διαθέσιμο ποσό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης (κωδ. 15.34.2.Μ1) ύψους 318.000€.
• Το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του ΓΓ ΔΕ & ΕΣΠΑ αναφέρει ότι για το έργο “Επέκτασης προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση Λιμένα Λαυρίου”, έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες Προσκλήσεις προκειμένου οι απαραίτητες μελέτες να καλυφθούν από πόρους του ΥΜΕΠΕΡΑ.
• Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 15/6/2017 απέρριψε την αίτηση χρηματοδότησης των μελετών ωρίμανσης της πράξης «Κατασκευή της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής από τον κόμβο Κορωπίου έως τον τερματικό σταθμό του Λιμένα Λαυρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5001605 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.054.000 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με Α/Α ΟΠΣ 1369 Κωδ. 15.34.2.Μ1 Εκδ 2/0 Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ», με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα Μεταφορών», για τον κάτωθι λόγο: Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’ «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης», διότι δε δόθηκε η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του Γ.Γ. ΔΕ και ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Με δεδομένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οποιασδήποτε Πρόσκλησης είναι να έχει εξασφαλιστεί η ανάλογη χρηματοδότηση, πώς είναι δυνατόν να έχει κληθεί ο Φορέας να υποβάλλει Πρόταση, να έχει εκδοθεί κωδικός ΟΠΣ και η πρόταση εν τέλει να απορρίπτεται λόγω υπέρβασης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού;
2. Ποιο είναι το ύψος του Προϋπολογισμού Πρόσκλησης (κωδ. 15.34.2.Μ1), ποιοι φορείς κλήθηκαν να υποβάλλουν Προτάσεις, ποιες εγκρίθηκαν, ποιες απορρίφθηκαν και με ποιο αιτιολογικό;
3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός για τον οποίο είχε κληθεί να υποβάλει πρόταση η ΕΡΓΟΣΕ για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Χ.Θ. 10+800) ΕΩΣ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ (Χ.Θ. 42+800)» και για ποιο λόγο υπέβαλε πρόταση με υπέρβαση στο Προϋπολογισμό του Προγράμματος και δεν την προσάρμοσε στα επιτρεπτά οικονομικά μεγέθη;
4. Σε ποιες ενέργειες προέβη το Υπουργείο Υποδομών από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι σήμερα, για την εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Γιάννης Μανιάτης
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Πηγή :rpn.gr