Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Ο Τάκης Θεοφανόπουλος νέος εντεταλμένος Σύμβουλος στη Eurocert.

O κ. Θεοφανόπουλος κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ την εξαετία 2010 – 2016.

H EUROCERT ενισχύει την πορεία της ανάπτυξής της και εντάσσει στο στελεχιακό δυναμικό της τον Τάκη Θεοφανόπουλο σε θέση Εντεταλμένου Συμβούλου.

Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με Διδακτορικό τίτλο στην Εδαφομηχανική. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής Πιστοποίησης και μετέπειτα Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ, ενώ διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας.

Επίσης κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ την εξαετία 2010 – 2016.

Πηγή: euro2day.gr