Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Οι Ιταλοί της FS (που περιμένουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ) ενοποίησαν τις μονάδες logistics και cargo.

Oι Ιταλοί της FS, που περιμένουν να αποκτήσουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προχώρησαν στην ενοποίηση των μονάδων logistics και cargo, δημιουργώντας την Polo Mercitalia.


Η Polo Mercitalia θα αναλάβει να εκσυγχρονίσει και αναβαθμίσει το εμπορευματικό προφίλ του ομίλου της FS, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες λύσεις για τις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics.
Μάλιστα, έχει τεθεί στόχος για την επιστροφή του εν λόγω τμήματος στην κερδοφορία το 2018, αλλά και ο διπλασιασμός των εσόδων σε 10 χρόνια (από 1 δις του κύκλου εργασιών το 2016, σε πάνω από 2 δις το 2026).
Κάτω από την «ομπρέλα» της Polo Mercitalia θα βρίσκονται οι εταιρείες: Mercitalia Logistics, Mercitalia Rail, TX Logistik, CeMAT, Mercitalia Transport & Services, Mercitalia Terminal, TerAlp και Tlf.
Στο «Βιομηχανικό Σχέδιο 2017-2026» του ομίλου της FS περιλαμβάνονται επενδύσεις 1,5 δις. για την Polo Mercitalia, ήτοι 1 δις. για τροχαίο υλικό και τα υπόλοιπα 500 εκατ. σε έργα εκσυγχρονισμού υποδομών.
Σύμφωνα με σιδηροδρομικούς αναλυτές, η εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον εμπορευματικό διάδρομο Ιταλίας – Γερμανίας και τη θυγατρική TX Logistik.
Σε εγχώριο επίπεδο, ο όμιλος της FS, ο οποίος έχει υπογράψει την σύμβαση εξαγοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιμένει το κλείσιμο του φακέλου των κρατικών ενισχύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ώστε να αναλάβει τη διαχείρισή της.

Επιμέλεια: Μαρίνα Δημητρίου


Ευχαριστούμε τις metaforespress.gr για την αποστολή θεμάτων.