Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Η διαλυτική αίρεση που απειλεί τη συμφωνία για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Με την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναμένεται να κλείσει ο φάκελος των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.


Πλήρη εξάρτηση της κερδοφορίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τις επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού για τις άγονες γραμμές αποκαλύπτει ο προϋπολογισμός της για το 2017, ο οποίος εγκρίθηκε από τα υπουργεία Oικονομικών και Mεταφορών στις 12 Ιανουαρίου και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Η προβλεπόμενη μεικτή κερδοφορία των 5,65 εκατ. ευρώ προέρχεται από έσοδα 128,16 εκατ. ευρώ και έξοδα 112,5 εκατ.

Μόνο που στα έσοδα αυτά, των 128,16 εκατ., μόνον τα 73,9 εκατ. προέρχονται από πωλήσεις. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. προέρχονται από τις επιδοτήσεις του κράτους για την πραγματοποίηση των άγονων γραμμών. Των δρομολογίων δηλαδή σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν εμπορικό όφελος. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και την κρισιμότητα του θέματος που έχει ανακύψει με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναφορικά με τη νέα υπουργική απόφαση που αξιώνει ο επενδυτής από το υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως για την καταβολή των επιδοτήσεων.

Η ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane φέρεται να ζήτησε η αρχική υπουργική απόφαση, που υπογράφηκε πριν από μερικούς μήνες, να αλλάξει, για να διασφαλίζει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κυρίως για την καταβολή των επιδοτήσεων και δευτερευόντως για το ύψος τους. Την εκτίμηση αυτή καθώς και τη συνεπακόλουθη ανάγκη διορθώσεων φέρεται να έκαναν δεκτή το ΤΑΙΠΕΔ και οι νομικοί του σύμβουλοι, αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ενέκρινε τη σύμβαση, αφού σε αυτήν, σύμφωνα με πηγές της «Κ», περιλαμβάνεται διαλυτική αίρεση εάν δεν εκδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα νέα υπουργική απόφαση που θα αίρει τις αβεβαιότητες αυτές.

Αμοιβές και έξοδα

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο στη «Διαύγεια» προϋπολογισμό του 2017, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, το οποίο ανέρχεται σε 679 υπαλλήλους, προβλέπεται πως θα φτάσουν τα 26 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, τα συνοδευτικά στοιχεία για το ενεργητικό της, στις 31/12/2015, δείχνουν πως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διέθετε τότε καταθέσεις ύψους 40,299 εκατ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα 67,568 εκατ. ευρώ σε εμπορικές τράπεζες. Είναι άγνωστο, καθώς δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί ο ισολογισμός του 2016, πόσα από τα διαθέσιμα αυτά διατηρεί ακόμα η υπό ιδιωτικοποίηση σιδηροδρομική εταιρεία.

Σημειώνεται πως η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα επέλθει όταν καταβληθούν τα 45 εκατ. ευρώ που έχει συμφωνήσει να δώσει για το 100% η Ferrovie dello Stato Italiane, εξέλιξη που με τη σειρά της συνδέεται, όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, τόσο με τη νέα υπουργική απόφαση για τις άγονες γραμμές όσο και με το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ.

To ζήτημα έχει πρόσθετες διαστάσεις, επειδή η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επηρεάζει άμεσα και αυτήν της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, που αναμένει έργο 28 εκατ. ετησίως έως και το 2020 από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ολα αυτά αφορούν βέβαια το διάστημα έως το 2020, καθώς με την έγκριση της 4ης δέσμης μέτρων της Ε.Ε. για τον «ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο», επί της οποίας συμφώνησαν πέρυσι την άνοιξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε., όλες οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρέχουν σιδηροδρομικές μεταφορές σε ολόκληρη την Ενωση.

Οσον αφορά τις εμπορικές μεταφορές, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από το 2020. Από το 2023, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναθέτουν τις άγονες γραμμές, δηλαδή τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών, με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών ανοικτών σε όλες τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πλην ειδικών περιπτώσεων.

Συντάκτης: Ηλίας Μπέλλος
Πηγή: kathimerini.gr