Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Αύριο Δεύτερα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με πληθώρα θεμάτων προς συζήτηση θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Στην ατζέντα προς συζήτηση περιλαμβάνονται τα έξης θέματα:
1ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών του Σ.Σ. Πλακεντίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

2ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών του Σ.Σ. ΣΚΑ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

3ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών σημείων πώλησης Νότιας Ελλάδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

4ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Τροχαίου Υλικού στους σταθμούς του Προαστιακού Αθηνών (Αεροδρόμιο και Κορωπί) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

5ον. Λήψη απόφασης επί της από 16-01-2017 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά 1) του από 13/01/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δ-1626/16 «για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία μεταξύ Σ.Σ. Δράμας και Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης» και 2) του Δημητρίου Δολιανίτη του Ιωάννη – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ TRAVEL με αριθμό προσφοράς 48086. 

6ον. Οικονομική ενίσχυση (χορήγηση βοηθημάτων) εργαζομένων. 

7ον. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης δικτύου MPLS (Multi Protocol Label Switching) στα σημεία πώλησης και τα Μηχανοστάσια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

8ον. Εξώδικη όχληση για άμεσες ενέργειες σε Εφαρμογή της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

9ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 
- Ενημέρωση του σώματος σχετικά με θέματα, δράσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας που σχετίζονται με την εφαρμογή της υπογραφείσας οριστικής Σύμβασης Πώλησης Μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ferrovie dello Stato Italiane SpA. από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης, ήτοι την 18.01.2017 έως και την οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής.