Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Συντάξεις. Αυτά είναι τα νέα ποσά – Παραδείγματα.

- Κλειδί το 2002, είναι η χρονιά από την οποία υπολογίζονται όλα
- Το εισόδημα και οι κρατήσεις καθορίζουν τη νέα σύνταξη
- Η ανταποδοτική σύνταξη φέρνει ανατροπές για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων
- Δείτε πως υπολογίζεται πλέον η σύνταξη και ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι
- Οι αλλαγές που μειώνουν τη σύνταξη σχεδόν στο μισό.
Ρόλο – κλειδί παίζει πλέον η ανταποδοτική σύνταξη που υπολογίζεται από το 2002. Όλα εξαρτώνται από τον ακριβή χρόνο ασφάλισης και κυρίως από τα ποσά μετά τη χρονιά αυτή στα οποία εκτός από τις μηνιαίες αποδοχές συνυπολογίζονται τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, αλλά και το επίδομα αδείας για τα οποία υπήρχαν κρατήσεις.
Για παράδειγμα ένας μισθωτός με 40 χρόνια ασφάλισης που θα βγει σε σύνταξη το 2020 στα 63 του έτη και με 968 ευρώ συντάξιμες αποδοχές θα πάρει τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης και 414 ευρώ από την ανταποδοτική, συνολικά δηλαδή 798 ευρώ σύνταξη.
Ένας μισθωτός που θα βγει το 2022 στα 62 έτη του με μόλις 16 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 725 ευρώ θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη μόλις 89,83 ευρώ.
Για έναν ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ που βγαίνει με 40 έτη ασφάλισης το 2017 σε σύνταξη με συντάξιμες αποδοχές βάσει των εισφορών του στα 1.275 ευρώ, η ανταποδοτική του σύνταξη θα είναι 529 ευρώ.
Παλιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ με 41 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές στα 679 ευρώ, εάν βγει σε σύνταξη από την Πρωτοχρονιά και μετά θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη 310 ευρώ.
Αντίστοιχα ένας ασφαλισμένος του ΤΣΑΥ με 41 έτη ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έχοντας συντάξιμες αποδοχές 893 ευρώ θα παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 408 ευρώ.
Κάπως έτσι από εδώ και πέρα όλα δείχνουν ότι η ανταποδοτική καθορίζεται λίγο πάνω από το μισό ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

Σύμφωνα με την ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. Και τον Α. Μητρόπουλο ο νέος υπολογισμός φέρνει μειώσεις για τους 7 στους 10 συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016.

Τα παραδείγματα της ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ 62 ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 600 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΤΑΞΗ 276,29 ΕΥΡΩ!
Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη, το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 
Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε (5) έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10% που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαρ. Ε.3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2311).
Συνεπώς, συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ και 15 χρόνια ασφάλισης, στην ηλικία των 62 ετών θα λάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:
345,60 ευρώ εθνική σύνταξη συν
69,30 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη
Σύνολο: 414,90 ευρώ. 
Επειδή όμως θα υποστεί και το πέναλτι του 30% της μείωσης για 5 έτη προ της πλήρους συνταξιοδότησης (67 έτη), το τελικό ποσό διαμορφώνεται ως εξής:
414,90 ευρώ - 30% (μείωση λόγω ηλικίας) = 293,93 ευρώ
Από αυτό το ποσό των 293,93 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να λάβει τελικά 276,29 ευρώ μετά από 15 χρόνια δουλειάς!


ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 55% ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.000 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΤΑΞΗ 277,67 ΕΥΡΩ!

Στην παρ. 2α του άρθρου 27 ορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, ως ακολούθως: 
α) από 67% έως και 79,99, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και
β) από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. 
Συνεπώς συνταξιούχος αναπηρίας με συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ, 25 χρόνια ασφάλισης και ποσοστό αναπηρίας 55% θα ελάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:
192 ευρώ εθνική σύνταξη (384 X 50%) συν 
103,4 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (206,80-50%)
Σύνολο: 295,4 ευρώ
Από αυτό το ποσό των 295,94 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο ανάπηρος συνταξιούχος να λάβει τελικά 277,67 ευρώ μετά από 25 χρόνια δουλειάς!


ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΗΡΑΣ ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΕ 900 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 423 ΕΥΡΩ!

Δικαιούχοι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του ν. 4387/2016, είναι ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α)Για τον επιζώντα σύζυγο θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ'όρου ζωής (αν δεν συντρέξουν οι περιοριστικά αναφερόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις παύσης της). 
Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας ο επιζών σύζυγος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί η τριετία και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Έστω λοιπόν άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, που συνταξιοδοτήθηκε με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1/2/2011, με ποσό σύνταξης 1.000 ευρώ και ο οποίος πεθαίνει την 20/9/2019.
Μετά την αναπροσαρμογή, η σύνταξή του θα αποτελείται πλέον από το τμήμα της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και από το ανταποδοτικό τμήμα, το οποίο υπολογιζόμενο βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης, είναι 516 ευρώ, ήτοι σύνολο 900 ευρώ.
Η επιζώσα σύζυγός του θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναπροσαρμογή της (€900X50%=€450), που αναλύεται ως εξής:
εθνική σύνταξη : 192 ευρώ συν
ανταποδοτική σύνταξη: 258 ευρώ
Από αυτό το ποσό των 450 ευρώ, θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα η χήρα να λάβει τελικά 423 ευρώ μετά από 35 χρόνια δουλείας του θανόντος συζύγου της!


Πηγή: newsit.gr