Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Μεταφορά συνοδευόμενων ζώων με τραίνο. Τι ισχύει.

Μέρες που είναι, πολλοί ταξιδιώτες που επιθυμούν να έχουν μαζί τους και τα αγαπημένα τους κατοικίδια ζώα συντροφιάς καλά είναι να γνωρίζουν τι ισχύει για την μεταφορά τους ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τις πληροφορίες που μας παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της μας δίνει όλες εκείνες τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για ένα καλό και ευχάριστο ταξίδι έχοντας μαζί μας για συντροφιά το αγαπημένο μας ζωάκι. 

Δείτε τι αναφέρει η σχετική οδηγία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 


ΓΕΝΙΚΑ
(Α) Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς ή βοήθειας (Ν. 4039/2012 και Ν. 4235/2014, καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων), τα ζώα αυτά  γίνονται  γενικά δεκτά για μεταφορά στις αμαξοστοιχίες και στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σκύλοι, γάτες, πουλιά, κλπ. (εξαιρούνται τα ερπετά) εφόσον:
 • Η μεταφορά τους δεν είναι αντίθετη προς το γενικότερο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Τα ζώα  φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και συνοδεύονται πάντοτε από τον κάτοχό τους
 • Τα ζώα διαθέτουν  βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο  (Βλ. συνημμένα υπόδειγμα βιβλιαρίου)
 • Τα μεταφερόμενα ζώα συντροφιάς είναι τοποθετημένα σε κλουβί ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εξαίρεση  τους σκύλους βοήθειας τυφλών, οι οποίοι δεν τοποθετούνται σε κλουβί και μεταφέρονται με λουρί και χωρίς φίμωτρο.
 • Τα συνοδευόμενα ζώντα ζώα μεταφέρονται σε ασφαλές κλουβί  μεταφοράς στις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με μέγιστη διάσταση:
118 Χ 76 Χ 88 εκ. για τις αμαξοστοιχίες με σκευοφόρο η οποία διαθέτει κλιματισμό και πρόσβαση στον ιδιοκτήτη παρουσία του Προϊσταμένου αμαξοστοιχίας
50 Χ 40 Χ 70 εκ. για τις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες και
50 Χ 40 Χ 35 εκ. για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • Στις προαστιακές γραμμές είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέχρι 2 μεγαλόσωμα ζώα στο τελευταίο όχημα της αμαξοστοιχίας τα οποία θα είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς.
(Β) Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η μεταφορά των ζώων συντροφιάς ή βοήθειας με τις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν τελεί υπό την κρίση ή τη συναίνεση του προσωπικού της εταιρίας ή των λοιπών επιβατών, καθόσον ορίζονται ειδικοί χώροι και ισχύουν ορισμένες υπηρεσιακές ρυθμίσεις για τη μεταφορά  τους εντός των αμαξοστοιχιών και λεωφορείων (βλ. παρακάτω και τους επισυναπτόμενους Πίνακες).
(Γ) Στα συνοδευόμενα  ζώα συντροφιάς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών μόνον  στους σκύλους βοήθειας τυφλών.
(Δ) Για την φύλαξη των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ή βοηθείας είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, σύμφωνα με το Άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΩΜΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων γίνεται πρόσθετη διάκριση των μεταφερόμενων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία,  ως εξής:
(Α) Μικρόσωμοι σκύλοι (έως 10 κιλά) που συνοδεύονται από τους κατόχους τους, ή άλλα μικρόσωμα κατοικίδια  μεταφέρονται:
 • με όλες τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφόσον είναι σε κλουβί με  διαστάσεις (50 Χ 40 Χ 70 εκ.) και τοποθετούνται είτε στα γόνατα του συνοδού τους, είτε στους χώρους των αμαξοστοιχιών που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.
Σε αντίθετη περίπτωση ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας μεριμνά για την μετακίνηση του κατοικιδίου και του συνοδού του, είτε στις συγκεκριμένες θέσεις για μεταφορά κατοικιδίων, εφόσον αυτές έχουν προβλεφθεί στην αμαξοστοιχία, είτε  τοποθετεί το κλουβί στο χώρο φύλαξης αποσκευών, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη συνοδού του κατοικιδίου.
 • στα λεωφορεία  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μόνον εφόσον μεταφέρονται σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία διατάσεων (50 Χ 40 Χ 35 εκ.) στις συγκεκριμένες θέσεις και δρομολόγια που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον επισυναπτόμενο Πίνακα.
(Β) Μεγαλόσωμοι σκύλοι που συνοδεύονται από τους κατόχους τους:
 • μεταφέρονται με τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που διαθέτουν όχημα σκευοφόρου στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου σε κλουβί διαστάσεων 118 Χ 76 Χ 88 εκ.
 • μεταφέρονται στις αμαξοστοιχίες των προαστιακών γραμμών που μνημονεύονται ρητά παρακάτω, εφόσον είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς με διαστάσεις 50 Χ 40 Χ 70 εκ., στο τελευταίο βαγόνι και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.
 • δεν μεταφέρονται στα λεωφορεία  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
(Γ) Σκύλοι  βοηθείας τυφλών
 Επιτρέπεται, η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς εντός των διαμερισμάτων, στις  συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τους παρακάτω όρους :
 • ο σκύλος βοηθείας μεταφέρεται χωρίς φίμωτρο, με λουρί χειρισμού και πρέπει να είναι καθισμένος επί του δαπέδου του βαγονιού, ή στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δίπλα ή κοντά στον κάτοχό του.
 • οι σκύλοι βοηθείας τυφλών δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, είναι  δυνατή η μεταφορά  τυφλού και του σκύλου  βοηθείας στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον  αυτές διατίθενται  στη  συγκεκριμένη  αμαξοστοιχία.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ι. ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Τα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς ή βοήθειας μεταφέρονται:
(Α) Στις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ως εξής:
 • Στη σκευοφόρο τοποθετημένα σε ειδικό κλουβί (με όριο ανά σκευοφόρο αμαξοστοιχίας τα δύο (2) μεταφερόμενα ζώα)
 • σε ορισμένα οχήματα των τακτικών αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
 • κατά περίπτωση σε καθορισμένα δρομολόγια,
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, καθώς και  στον επισυναπτόμενο Πίνακα.
(Β) Ειδικότερα, οι αμαξοστοιχίες, τα οχήματα και οι θέσεις που ορίζονται για τη μεταφορά των συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς ή βοήθειας είναι οι εξής:
(Β1) Προαστιακή γραμμή Πειραιάς-Χαλκίδα- Πειραιάς:
Σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα
(Β2) Προαστιακή γραμμή Αεροδρομίου – Κιάτου:
Είναι δυνατή η μεταφορά ζώων σε όλα τα δρομολόγια της διαδρομής Αεροδρόμιο –Κιάτο και αντίστροφα με ανώτατο όριο τα 2 μεγαλόσωμα μεταφερόμενα ζώα στο τελευταίο όχημα, τα οποία θα είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.
(Β3) Λεωφορειακή γραμμή Κιάτο-Πάτρας και αντίστροφα:
Επιτρέπονται μόνο έως 2 μικρόσωμα ζώα σε κλουβί.
(Β4) Προαστιακή γραμμή Πάτρας:
Σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα
(Β5) Προαστιακή γραμμή  Λάρισας – Θεσ/νίκης
Σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα
(Β6) Τοπικές αμαξοστοιχίες στις γραμμές Παλ/σαλος-Καλαμπάκα, Λάρισα- Βόλος, Θεσ/νίκη-Φλώρινα, και Αλεξανδρούπολη-Δίκαια:
Είναι δυνατή η μεταφορά τους στο τελευταίο όχημα της οριζόμενης αμαξοστοιχίας. Σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης με την τοπική αμαξοστοιχία οι επιβάτες που μεταφέρουν ζώα συντροφιάς προωθούνται με την αμέσως επόμενη αμαξοστοιχία, στο μέτρο του δυνατού.
Ειδικά στις αμαξοστοιχίες  της γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας είναι δυνατή η μεταφορά ζώων στο πρώτο ή στο  τελευταίο όχημα της σύνθεσης σε ειδικό κλουβί μεταφοράς είτε πρόκειται για σύνθεση τετράδυμης αυτοκινητάμαξας, είτε για αυτοκινητάμαξα τύπου ΜΑΝ (βλ.  επίσης επισυναπτόμενο πίνακα)
(Β7) Αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου (αμαξοστοιχίες που είναι ενταγμένες στο σύστημα κράτησης θέσεων) :
Είναι δυνατή η μεταφορά τους ως εξής:
 • Μεγαλόσωμα (άνω των 10 κιλών) σε αμαξοστοιχίες που διαθέτουν σκευοφόρο (με όριο ανά αμαξοστοιχία τα δύο (2) μεταφερόμενα ζώα) και εφόσον τα μεταφερόμενα ζώα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλη συσκευασία – κλουβί διαστάσεων 118 Χ 76 Χ 88 εκ. με απαραίτητη προϋπόθεση ένα ζώο ανά κλουβί.
 • Μικρόσωμα ζώα (μέχρι 10 κιλά) με όλες τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (πλην ορισμένων προαστιακών γραμμών που μνημονεύονται ρητά παρακάτω) εφόσον είναι σε κλουβί με διαστάσεις (50 Χ 40 Χ 70 εκ.) χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων και με προϋπόθεση ένα ζώο ανά κλουβί

ΙΙ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ειδικότερα για  τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού επιτρέπεται ΜΟΝΟ η μεταφορά  των μικρόσωμων κατοικίδιων ζώων (πάντοτε σε συσκευασίες 50 Χ 40 Χ 35 εκ.).
Η μεταφορά κατοικιδίων στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ή σε λεωφορεία συνεργατών που εκτελούν μεταφορά σιδηροδρομικών επιβατών κατ’ εντολή της εταιρίας, περιορίζεται ως εξής:
 • σε δύο δρομολόγια ημερησίως στη γραμμή Κιάτου – Πάτρας, (στο δρομολόγιο των 8.30 π.μ. και 16.30 από Κιάτο και στο δρομολόγιο των 8.30 π.μ. και 16.30 από Πάτρα και
 • σε δύο δρομολόγια στη γραμμή  Λάρισας – Βόλου (στο δρομολόγιο των 11.20 π.μ. από Βόλο και στο δρομολόγιο των 12.30 μ.μ. από Λάρισα).
Τα ζώα στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μεταφερόμενα στις ασφαλείς συσκευασίες που αναφέρονται παραπάνω)  τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών και πάντοτε σε θέσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία πεντάδα των προσφερόμενων θέσεων του λεωφορείου  ο δε μέγιστος αριθμός τους ανέρχεται σε  δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο στις παραπάνω οριζόμενες λεωφορειακές γραμμές.
 Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ζώων και κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν τυφλούς, δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών, ούτε τοποθετούνται αυτά στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
(Α) Για τη μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς, εκτός εάν ζητείται για τα μικρά κατοικίδια εντός συσκευασίας μεταφοράς ιδιαίτερη θέση. Εισπράττεται στην περίπτωση αυτή κόμιστρο σύμφωνα με το ισχύον ΤΕΠ (50%  της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου  του  ενήλικα  επιβάτη  – συνοδού).
(Β) Για τη μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων  άνω των  10  κιλών εισπράττεται κόμιστρο σύμφωνα με το ισχύον ΤΕΠ (50% της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου  του  ενήλικα  επιβάτη – συνοδού) και  εκδίδεται ο αντίστοιχος τίτλος μεταφοράς.
(Γ) Για τους σκύλους βοηθείας τυφλών δεν εισπράττεται κόμιστρο.
(Δ) Για τους συνοδούς των μεταφερόμενων ζώων που δεν τηρούν τους κανόνες μεταφοράς θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 102 του ισχύοντος Τιμολογίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
(Α) Έκδοση εισιτηρίων επιβάτη συνοδού ζώου συντροφιάς ή βοήθειας  μέσω των σημείων πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σημεία πώλησης που διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων)
Για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς ή βοήθειας, των οποίων ο κάτοχος εκδίδει εισιτήρια μέσω σημείου πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 • Ελέγχεται αν  επιτρέπεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς ή βοήθειας στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία, την οποία επιθυμεί ο επιβάτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
 • Εκδίδεται το εισιτήριο του συνοδού του ζώου στην αμαξοστοιχία, και κατά περίπτωση το εισιτήριο του μεγαλόσωμου σκύλου
(Β) Δεν προβλέπεται πώληση εισιτηρίων μέσω Διαδικτύου
(Γ) Δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ζώων συντροφιάς από κλειστούς σταθμούς-εκτός εάν έχει εκδοθεί το εισιτήριο από σταθμό σε λειτουργία.

* Τα δρομολόγια μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα σημεία πώλησης και το 14511 πριν το προγραμματισμό του ταξιδιού σας.