Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Oι αλλαγές στα όρια ηλικίας για όσες έχουν ένσημα ΙΚΑ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι τέσσερις βασικές ασφαλιστικές διατάξεις. Πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι γυναίκες και ποιες είναι οι κερδισμένες. Αναλυτικοί πίνακες και ενδεικτικά παραδείγματα

Τέσσερις είναι οι βασικές ασφαλιστικές διατάξεις για την έξοδο των γυναικών στη σύνταξη. Κλειδί είναι το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με κερδισμένες όσες έπιασαν τα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012.

Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες -όπως τονίζει ο ειδικός σε συνταξιοδοτικά θέματα Διονύσης Ρίζος- εφόσον είχαν και το όριο ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που ψηφίστηκαν πέρσι.

Εφόσον συμπληρώσουν το όριο φέτος θα ακολουθήσουν τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με την αύξηση της προβλεπόμενης ηλικίας να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά στο Ταμείο των μισθωτών προβλέπονται τα εξής:


1. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης: Για να αποφευχθούν οι ανατροπές θα πρέπει μέχρι 18 Αυγούστου 2015 οι γυναίκες να είχαν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Διαφορετικά βλέπουν ποια χρονιά «πιάνουν» το παλαιό όριο και αποχωρούν με βάση τις διατάξεις που ισχύουν το συγκεκριμένο έτος.
Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο ασφάλισης αλλά και εξαγορά πλασματικών ετών του ν. 3996/2011 (τέκνα, σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κ.λπ.).

Για παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ είχε την 31η Δεκεμβρίου 2012 συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης ενώ σήμερα είναι 58 ετών και 6 μηνών.

Με το παλαιό καθεστώς μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη το 2016 με συνολικά 10.800 ημέρες ασφάλισης.

Με δεδομένο πως συμπληρώνει το όριο ηλικίας φέτος θα αποχωρήσει με το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

2. Συνταξιοδότηση με 12.000 ημέρες ασφάλισης: Οι «άτυχες» ασφαλισμένες που δεν κατοχύρωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ευνοϊκές διατάξεις. Αποχωρούν με 12.000 ημέρες ασφάλισης στα 62, ενώ μπορούν να στραφούν στην αναγνώριση πλασματικών ετών για επίσπευση της εξόδου.

Για παράδειγμα: Γυναίκα 62 ετών έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης. Είναι μητέρα 2 παιδιών, ενώ έχει πτυχίο ΑΕΙ. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εξαγοράζοντας 4 πλασματικά έτη για τις σπουδές και 3 από τα παιδιά με συνολικά 12.000 ημέρες ασφάλισης. Η σύνταξή θα είναι πλήρης.
3. Μητέρες ανηλίκων: Δια­σώ­ζονται όσες είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και το όριο ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου 2015.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το εν λόγω όριο η σχετική αύξηση του γίνεται με βάση το ποτέ συ­μπληρώνονται τα 50 ή τα 52 ή τα 55 για τη μειωμένη σύνταξη και πότε συμπληρώνει τα 55 ή τα 57 ή τα 60 για την πλήρη.

Εάν μέχρι την 18η Αυγούστου 2015 έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη τότε η μοναδική αλλαγή αφορά το όριο της πλήρους και ανάλογα αυξάνεται το πέναλτι.

Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της ποινής γίνεται από το νέο όριο ηλικίας χορήγησης πλήρους σύνταξης (ανώτατο όριο μείωσης το 30%).

Η εν λόγω κατηγορία δεν επηρεάζεται και από το επιπλέον 10% της μείωσης. Αντίθετα εάν το όριο για τη μειωμένη σύνταξη συμπληρώνεται μέσα στο 2016 τότε επιβάλλεται επιπλέον ποσοστό μείωσης της τάξης του 10% που εξαλείφεται όταν θα συμπληρωθεί το νέο όριο πλήρους.

Για παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο IKA μητέρα ανηλίκου είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα για να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη στα 50 (τα έχει ήδη συμπληρώσει).

Για πλήρη έπρεπε να είναι 55 ετών τα οποία συμπληρώνει φέτος, όπου το όριο πάει στα 58.
Αρα είτε θα βγει άμεσα με μειωμένη σύνταξη είτε θα κάνει υπομονή μία τριετία για πλήρη σύνταξη

4. Συνταξιοδότηση με 4.500 ημέρες ασφάλισης: Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών. Μειωμένη δίνεται στα 62 εφόσον έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία (μεταξύ 57 και 62).

Για παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ 62 ετών το 2016 έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Εργάζεται συνεχώς από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Η εν λόγω ασφαλισμένη μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση θα είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 67ο (30% συνολικά εφ’ όρου ζωής) και επιπλέον 10% για την 5ετία μέχρι τα 67 οπότε και θα απαλειφθεί η εν λόγω περικοπή.

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το νέο καθεστώς για τις ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία

Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για τις ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία, που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Μητέρες ανηλίκων: Οι γυναίκες που έπιασαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 διασώζονται αν είχαν την ηλικία (π.χ. από τα 50 έως τα 55 για πλήρη σύνταξη) μέχρι 18 Αυγούστου 2015.

Στην περίπτωση που μέχρι τότε έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη τότε η μοναδική αλλαγή αφορά το όριο της πλήρους και ανάλογα αυξάνεται και το ποσοστό μείωσης.

Ο υπολογισμός της ποινής-μείωσης γίνεται από το νέο όριο ηλικίας χορήγησης πλήρους σύνταξης (ανώτατο όριο μείωσης το 30%) αλλά η εν λόγω κατηγορία δεν επηρεάζεται κι από το επιπλέον 10% της μείωσης.

Εφόσον το όριο ηλικίας συμπλη­ρώνε­ται φέτος θα υπάρξει μία επιβάρυνση στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Να σημειωθεί πως αν το όριο για τη μειωμένη σύνταξη συμπληρώνεται μέσα στο έτος, τότε επιβάλλεται επιπλέον ποσοστό μείωσης της τάξης του 10% που εξαλείφεται όταν θα συμπληρωθεί το νέο όριο πλήρους.

Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου -ασφαλισμένη σε Ταμείο ΔΕΚΟ-είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 25 έτη ασφάλισης για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 50.

Με δεδομένο πως συμπληρώ­νει την ηλικία τον Δεκέμβριο του 2016 η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 58 της (επιβαρυνόμενη με 8 επιπλέον έτη).

2. Συνταξιοδότηση με 25ετία με μειωμένη σύνταξη: Οι ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία αποχωρούν στα 62, εφόσον έχουν 750 ημέρες την τελευταία 5ετία (μεταξύ 57 και 62).

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΟΤΕ γίνεται 62 ετών φέτος και έχει 27 έτη ασφάλισης.

Η εν λόγω ασφαλισμένη μπορεί άμεσα να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη.

Το πέναλτι θα είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 67ο (30% συνολικά εφ’ όρου ζωής) και επιπλέον 10% για την 5ετία μέχρι τα 67 οπότε και θα απαλειφθεί η εν λόγω μείωση.

3. Συνταξιοδότηση με 15ετία: Ισχύει η γενική ρύθμιση για έξοδο στα 67 με πλήρη σύνταξη.

OAEE
«Σωσίβιο» η 35ετία μέχρι το τέλος του 2012

Διασώζονται οι ασφαλισμένες που είχαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2012 και έπιασαν τα 60 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνουν φέτος 60, θα βγουν στη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Προσοχή: Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2011 η έξοδος γίνεται με 36 έτη ασφάλισης, ενώ για το 2012 πάει στα 37 έτη. Μπορούν να αξιοποιηθούν πλασματικά έτη του ν. 3996/2011.

Για παράδειγμα: Γυναίκα έμπορος είχε το 2012 συμπληρώσει 35ετία και γίνεται φέτος 60. Θα αποχωρήσει με το νέο όριο σε ηλικία 60 ετών και έξι μηνών, εφόσον έχει 37 χρόνια δουλειάς. Εναλλακτικά προβλέπονται τα εξής:

• Συνταξιοδότηση με 40 έτη ασφάλισης στα 62. Αφορά γυναίκες που δεν συμπλήρωσαν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012.

Για παράδειγμα: Γυναίκα αυτοκινητίστρια 62 ετών συμπληρώνει 34 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και πρώην ΤΣΑ. Είναι μητέρα 4 παιδιών. Μπορεί να αποχωρήσει εξαγοράζοντας 6 πλασματικά έτη από τα παιδιά και κενά ασφάλισης.

• Συνταξιοδότηση με 15ετία με πλήρη. Οπως σε όλα τα Ταμεία η έξοδος γίνεται στα 67 με πλήρη σύνταξη.

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων

Μόνο στο Ταμείο Νομικών υπάρχει η δυνατότητα της συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων με ειδικό καθεστώς. Τυχερές είναι όσες συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (από 21 έτη και 6 μήνες μέχρι 22 έτη και 6 μήνες) μέχρι το τέλος του 2012 και έπιασαν το όριο ηλικίας (από 50 έως 58 ανάλογα με την περίπτωση) μέχρι την 18η Αυγούστου του 2015.

Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το όριο θα ακολουθήσουν τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως δημοσιεύονται στον πίνακα. Για παράδειγμα, δικηγόρος μητέρα ανηλίκου είχε συμπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 τα απαιτούμενα 21 έτη και 6 μήνες για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 50.

Ωστόσο πιάνει την ηλικία φέτος. Επομένως θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι να γίνει 56 ετών και 9 μηνών.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
Πηγή: ethnos.gr