Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Αυτά είναι τα σχεδιαζόμενα μελλοντικά σιδηροδρομικά έργα σε Μακεδονία και Θράκη από την ΕΡΓΟΣΕ.

Αναβάθμιση στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης κατά μήκος του άξονα Θεσσαλονίκη – Στρυμόνα – Προμαχώνα, μήκους 143 χλμ., την εκτέλεση εντοπισμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της γραμμής και των σταθμών του τμήματος και την εξασφάλιση, με αυτόματα συστήματα φύλαξης, των ισοπέδων διαβάσεων της γραμμής. 
Φάση έργου:

Σε φάση προετοιμασίας για τη δημοπράτηση των απαραίτητων μελετών του έργου

Xρηματοδότηση:
1.Μελέτες

«Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 (Connecting Europe Facility– CEF 2014-2020)

2.Κατασκευή
ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)

Εκτιμώμενο κόστος έργου: 120 εκ. ευρώ.

Έργα Βελτίωσης του Δικτύου Κ. Μακεδονίας


Πρόκειται για τοπικές βελτιώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως Κάτω Διαβάσεις, Σιδηροδρομικές Στάσεις και Σιδηροδρομικές Γέφυρες.
Αναλυτικά περιλαμβάνονται έργα:

  • Σιδηροδρομική Στάση στον Νέο Παντελεήμονα Πιερίας
Πρόκειται για νέα σιδηροδρομική στάση που θα υλοποιηθεί επί της Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην περιοχή Πλαταμώνα, μετά την έξοδο της σήραγγας Κάστρου (Πλαταμώνα), κάτω από υφιστάμενη πεζογέφυρα.
Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Kόστος έργου:

1,0 εκ. ευρώ περίπου.
Εκτιμώμενη Έναρξη κατασκευής:  2017
Εκτιμώμενη  Ολοκλήρωση έργου: 2018

              Σιδηροδρομική  Γέφυρα στον Γαλλικό ποταμό
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας, στη Χ.Θ. 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας, η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες μεταλλικές γέφυρες.
Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Kόστος έργου:

7,3 εκ. ευρώ περίπου.
Εκτιμώμενη Έναρξη κατασκευής:  2017
Εκτιμώμενη  Ολοκλήρωση έργου: 2019
           Κατασκευή Ανισόπεδης Οδικής Διαβάσεως στην περιοχή Σ.Σ. Βέροιας
Το έργο αφορά στην κατασκευή ανισόπεδης διάβασης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βέροιας, με σκοπό την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων που προέρχονται από τον Σ.Σ. Βέροιας, καθώς επίσης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των περιοχών εκατέρωθεν της Σιδηροδρομικής Γραμμής.
Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Kόστος έργου:
8 εκ. ευρώ περίπου.

Εκτιμώμενη Έναρξη κατασκευής:  2017
Εκτιμώμενη  Ολοκλήρωση έργου: 2019

Κατασκευή Ανισόπεδης Οδικής Διαβάσεως στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Γέφυρας
Το έργο αφορά στην κατασκευή ανισόπεδης διάβασης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Γέφυρας Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει  την κατασκευή άνω Διάβασης επαρχιακής οδού, πάνω από τον θύσανο γραμμών του ΟΣΕ, και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις ράμπες πρόσβασης.
Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Kόστος έργου:

8 εκ. ευρώ περίπου.
Εκτιμώμενη Έναρξη κατασκευής:  2017
Εκτιμώμενη  Ολοκλήρωση έργου: 2019


Αναβάθμιση Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη - Σύνορα Βουλγαρίας 

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση υποδομής – επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – ETCS level 1 σε όλο το τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Σύνορα Βουλγαρίας.
Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 160 εκ. €.
Χρηματοδότηση:
Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2025 και συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα έργα για υλοποίηση στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ (Junker).


Σύνδεση Εμπορικού Λιμένα Καβάλας


Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής μήκους 31,8 χλμ, που θα συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας ( Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη σιδ. γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.
Η νέα σιδ/κή γραμμή ξεκινάει από την περιοχή του οικισμού της Νέας Καρβάλης όπου προβλέπεται Σιδηροδρομική στάση που θα εξυπηρετεί τον οικισμό και συνεχίζει προς τους οικισμούς Πέρνη και Γραβούνα για την εξυπηρέτηση των οποίων έχει προβλεφθεί σιδηροδρομικός σταθμός. Στη συνέχεια , οδεύοντας στο μεγαλύτερο μήκος της παράλληλα με την Εγνατία Οδό συναντά τη υφιστάμενη σιδ. γραμμή Θεσσαλονίκης – Aλεξανδρούπολης στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης στο ύψος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.


Σημειώνεται ότι η γραμμή αυτή αποτελεί τμήμα του νέου σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης- Αμφίπολης- Καβάλας- Ξάνθης, που στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) περιόδου 2014-2020 εντάχθηκε στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο (core network).
Φάση έργου:
Σε φάση ανάθεσης των απαραίτητων οριστικών μελετών του έργου (Γ΄φάση μελετών)

Xρηματοδότηση:
1. Μελέτες
Α’ φάση: ΕΤΠΑ περιόδου 1994-1999
Β΄φάση: ΔΕΔ-Μ  (Μονοετές Πρόγραμμα εργασιών έτους 1996)
Γ’φάση: «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 (Connecting Europe Facility– CEF 2014-2020)
2.Κατασκευή

Το έργο έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) Περιόδου 2014-2025
Εκτιμώμενο κόστος έργου: 250 εκ. ευρώ


Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ