Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Το πλάνο έργων του άξονα της "Σιδηροδρομικής Εγνατίας".

Περιγραφή του έργουΜελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού διαδρόμου Αλεξανδρούπολη - Ηγουμενίτσα, 565 χιλιόμετρα, ο οποίος εκτείνεται μεταξύ των ανατολικών και δυτικών άκρων της  βόρειας Ελλάδας.
Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες σιδηροδρομικών εργών: α) Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη: ηλεκτροδότηση και την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο. β) Θεσσαλονίκη-Κοζάνη: ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, γ) Κοζάνη-Κρυσταλλοπηγή : ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, την κατασκευή νέας γραμμής για την υποενότητα Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής, δ) Κοζάνη-Ηγουμενίτσα: κατασκευή νέας γραμμής, σύνδεση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

 Περιοχές έργων.
Aνατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
 Δυτική Μακεδονία 
Ημερ. έναρξης
Μάρτιος 2019
Εκτιμώμενο κόστος του έργου
ευρώ 10.000 εκατ.
Τομέας. Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών


Οικονομική λογική


Το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση των υποδομών ΔΕΔ-Μ σε κόμβους (λιμάνια / αεροδρόμια) και αναμένεται να ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Η λεγόμενη «Σιδηροδρομική Εγνατία» θα καλύπτει το σύνολο στο βόρειο τμήμα της Ελλάδα, συνδέοντας τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους κάθετους άξονες των γειτονικών και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. 
Ένας σημαντικός αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν πρόσβαση σε νέες καθαρές και οικονομικά αποτελεσματικού μέσου μεταφοράς. Το έργο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας και της Αθήνας και θα συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του σιδηροδρομικού διαδρόμου Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 
Η «Σ.Ε.» δημιουργεί ένα συνεχές δίκτυο logistics, συνδέοντας όλους τους τρόπους μεταφοράς (4 θύρες, τουλάχιστον 6 logistics hubs, 6 αεροδρόμια) και θα επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση των λιμένων και τις αντίστοιχες συνδέσεις τους για την δραστηριότητα φορτίων. Θα διευκολύνει τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων των προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επιπλέον, θα βοηθήσει την εκμετάλλευση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, καθώς η ευρωπαϊκή πύλη για την πολυτροπική σύνδεση με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μαύρη Θάλασσα, ως εναλλακτική λύση στην υπάρχουσα θαλάσσια πύλη μέσω Ελλήσποντου.

Λεπτομέρειες της χρηματοδότησης
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΔΙΤ

Το κόστος του έργου θα σπάσει: (α) Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη: € 1,8bn (τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη, € 300, τμήμα Ξάνθης - Καβάλας - Θεσσαλονίκης, € 1,5bn), (β) Θεσσαλονίκη-Κοζάνη: € 800 & ( δ) Κοζάνη-Ηγουμενίτσα (συμπ γ) Κοζάνη - Κρυσταλλοπηγή - Φλώρινας):.. € 7,4bn 
Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο είναι αυτό της ΣΔΙΤ. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να αναληφθούν από Φορέα Ειδικού Σκοπού (SPV). Πηγές εσόδων περιλαμβάνουν έσοδα σιδηροδρομικών εκμετάλλευση και υπηρεσιών logistics.

Ο φορέας υλοποίησης έχει υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από την ΕΕ ή την ΕΤΕπ σχετικά με το εν λόγω έργο.

Πιθανά εμπόδια για την υλοποίηση του έργου

Στις 22 Ιουλίου 2016 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2012/34/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία.  Αυτό σημαίνει ότι αίρονται πιθανά εμπόδια σχετικά με τα δημόσια έργα και την αδειοδότηση, καθώς και της νομοθεσίας που ενσωματώνει τις οδηγίες του 2014 και αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το έργο

 Βελτιστοποιώντας την ανάπτυξη των υποδομών και την χρήση τους για τη βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής και των πολυτροπικών αλυσίδων μεταφορών, προωθεί τη συνεχή ενσωμάτωση των υποδομών μεταφορών και την ανάπτυξη της πολιτικής μεταφορών, ενισχύει καινοτόμες ιδέες logistics, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των βασικών κόμβων, συμβάλλει στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης κατά μήκος του διαδρόμου, ενισχύει τις υποδομές της συνεργασίας, βελτιστοποιεί τις εγκαταστάσεις της προσβασιμότητας και  προσελκύει περισσότερες διεθνείς διαμετακομιστικές μεταφορές.
Για να αξιοποιηθεί πλήρως η στρατηγική θέση της χώρας,  θα πρέπει  να περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς παράγοντες και ιδίως  αρχές κρατών μελών, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τη βιομηχανία και την επιχειρηματική κοινότητα.

Πηγή: ec.europa.eu