Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για τον ΟΣΕ επειδή:
§  Αξιοποιείται με το μέγιστο αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος η σχολάζουσα ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ που μέχρι σήμερα παρέμενε αναξιοποίητη, προκαλώντας μάλιστα φραγμό στον οικιστικό ιστό της πόλης της Κοζάνης.
§  Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του νέου εμπορευματικού σταθμού σε ορθή χωροταξικά θέση, δηλ. (α) εκτός οικιστικού ιστού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και (β) πλησίον σημαντικού οδικού κόμβου ώστε να βελτιστοποιείται η οδική πρόσβαση του σταθμού.
§  Η συμφωνία γεννά μόνο οφέλη για τους συμβαλλόμενους, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.
§  Η συμφωνία είναι προϊόν συστηματικής, ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των επιπέδων διοίκησης (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Τοπική Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, δημόσιοι φορείς όπως ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ) που ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο (μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2016).
Ο ΟΣΕ θεωρεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Κοζάνη σαν πρότυπο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του σε όλες τις πόλεις με παρόμοια ζητήματα. Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες διαδικασίες με όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα εκδηλώσουν ανάλογο ενδιαφέρον.