Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «ΒΟΥΤΙΑ» ΠΑΝΩ ΑΠΟ 11% ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Αύξηση κερδών αλλά σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2015. Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε κέρδη 2,65 εκατ. ευρώ έναντι 1,71 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2015 σημειώνοντας αύξηση 55,17%.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2015 ανήλθε σε 68,736 εκατ. ευρώ, έναντι 77,920 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2014, μειωμένος κατά 11,79%.

Τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τα εμπορεύματα έφτασαν στα 14 εκατ. ευρώ (βρίσκονται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια) και από τους επιβάτες στα 53,7 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας πριν από φόρους κατά τη χρήση 2015 ανήλθε σε κέρδη 2,74 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 1,47 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2014 σημειώνοντας αύξηση 86, 86%. Η κρατική επιχορήγηση και για το 2014 και για το 2015 παρέμεινε στα 50 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες από αμοιβές και έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 25,96 εκατ. ευρώ (έναντι 27, 21 εκατ. ευρώ) μειωμένες κατά 4,58%.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας με τον αποκλεισμό από πρόσφυγες /οικονομικούς μετανάστες της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της Ειδομένης η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέχρι στιγμής (15.05.2016) στις εμπορευματικές μεταφορές εκτιμάται στο ύψος 2,2 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Παράλληλα αναφέρεται ότι η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε υψηλό κίνδυνο ρευστότητας, όπως καταδεικνύει η ιδιαίτερα αρνητική σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της κατάστασης οικονομικής θέσης.

Πηγή: imerisia.gr