Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Οι ...μαύροι αριθμοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Εσοδα 14 εκατ. ευρώ και ζημιές 4,75 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2015 από τη μεταφορά φορτίων, σύμφωνα με τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις.
Τα ετήσια έσοδα της υπό ιδιωτικοποίηση εταιρείας από τη μεταφορά επιβατών ανήλθαν πέρυσι σε 53,7 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 2 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή της κρατικής επιδότησης των 50 εκατ. ευρώ για την καθολική υπηρεσία.
Οι αριθμοί που είδαν οι υποψήφιοι επενδυτές (αν έχει παραμείνει κάποιος…) από τις λογιστικές καταστάσεις που ανέβηκαν προ ημερών στο data room του διαγωνισμού που προωθεί το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) τρομάζουν:
Οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας φτάνουν τα 870 εκατ. ευρώ, με αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 657 εκατομμυρίων και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 769 εκατ. ευρώ σχεδόν αποκλειστικά προς τον ΟΣΕ. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιορίστηκε μάλιστα πέρυσι στα 68,7 εκατ. ευρώ από 77,9 εκατ. ευρώ το 2014.

Πηγή: euro2day.gr