Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Άρση εμποδίων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.


Το νέο νομοθετικό πακέτο για τη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου στην ΕΕ θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από το ΕΚ την Πέμπτη.

Οι νέοι κανόνες, που αποτελούν το πρώτο μέρος του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους, συμφωνήθηκαν με τους Ευρωπαίους υπουργούς τον Ιούνιο του 2015 και θα άρουν τα εμπόδια που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών.

Θα καλύψουν τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και το ρόλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA).
Το κείμενο θα ενισχύσει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ, ιδίως τη δυνατότητα έκδοσης αδειών οχημάτων (μηχανές, βαγόνια κλπ) και πιστοποιητικών ασφαλείας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος των διαδικασιών και να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου στην ΕΕ.

Πηγή: sofokleousin.gr