Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Εγκρίθηκε η Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία του Μουτζούρη στη γραμμή Βόλος-Μηλιές.


Η υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές.
Σύμφωνα με την απόφαση γίνεται δεκτή η αίτηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά στην έγκριση της ΜΠΕ για την λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές, «καθώς το σύνολο των προτεινόμενων εργασιών δεν προκαλεί άμεση ή έμμεση βλάβη στο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο τρενάκι Βόλου – Μηλεών, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο του».
Η έγκριση δίδεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης της γραμμής, τα τμήματα των σιδηροτροχιών που θα αντικατασταθούν θα είναι ίδιας διατομής με τα παλιά, η επένδυση των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων αντιστήριξης των πρανών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με λιθοδομή από μεγάλους ημιλαξευτούς λίθους και με πάχος όχι μικρότερα από 0,30μ. κ.α. Επιπλέον επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα έργα που προγραμματίζονται για περαιτέρω ανάπτυξη της γραμμής και περιγράφονται αναλυτικά, η υπηρεσία επισημαίνει ότι για την πλήρη λειτουργία της γραμμής απαιτείται η υποβολή αναλυτικότερης μελέτης στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις με συνημμένα σχέδια.

Συντάκτης: Ελένη Μανώλη
Πηγή: www.ert.gr