Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Η Κομισιόν πιέζει και προειδοποιεί για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρόμων ζήτησε από την Ελλάδα και άλλα έξι κράτη – μέλη, η Κομισιόν, καθιστώντας αναγκαία τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν κάλεσε τις Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Λετονία, Λουξεμβούργο και Ρουμανία να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.
Η συγκεκριμένη οδηγία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων και ορίζει τους κανόνες για τη διαχείριση των υποδομών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κριτήρια για την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, καθώς και τις αρχές και τις διαδικασίες καθορισμού και είσπραξης των τελών υποδομής. Η Ελλάδα και τα υπόλοιπα έξι κράτη-μέλη καλούνται να κοινοποιήσουν τα προτεινόμενα μέτρα εντός δύο μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κομισιόν δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ε.Ε.


Πηγή: sofokleousin.gr