Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Θερμική συγκόλληση σιδηροτροχιών. Δείτε το βίντεο με την μέθοδο που πραγματοποιείται.