Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ: Πλησιάζουν στο μεγάλο συμβιβασμό προς όφελος του σιδηροδρόμου.

ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, μετά από… χιλιάδες αντεγκλήσεις, δείχνουν να φτάνουν στο μεγάλο συμβιβασμό.

 Έως τις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει υπογραφεί η μεταξύ τους δι-εταιρική σύμβαση, η οποία ορίζει τα ακόλουθα:
-Την ανάθεση, από τον ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ, την παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ,
-Τους τρόπους εκτέλεσης των σιδηροδρομικών έργων,
-Τη χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΡΓΟΣΕ,
-Υποχρεώσεις της ΕΡΓΟΣΕ,
-Υποχρεώσεις του ΟΣΕ,
-Μηχανισμό παρακολούθησης των έργων.

Ελπίδα των σιδηροδρομικών (και όχι μόνο) αποτελεί η άρση των αντιπαλοτήτων και η επίτευξη ενός επωφελούς συμβιβασμού, με στόχο την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
«Το μεγάλο πρόβλημα του σιδηροδρόμου είναι η σαλαμοποίησή του. Ο όμιλος του ΟΣΕ δεν θα έπρεπε να ήταν χωρισμένος», επισημαίνουν σιδηροδρομικοί.

Πηγή: metaforespress.gr