Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Εναλλακτική σιδηροδρομική διαδρομή.

Γράφει ο κ. Σωτήρης Βενέτης.
Διαβάζοντας το άρθρο σας: 
θα επιθυμούσα να υποβάλλω ερώτημα προς τον ΟΣΕ,
γιατί, για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, δε χρησιμοποιείται η εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Πλατέως - Αμυνταίου - Μεσονησίου - Νέου Καυκάσου - Μοναστηρίου (Μπίτολα) - Σκοπίων κ.λπ.


Μάλιστα, εξαιτίας της παράκαμψης αυτής, ο ΟΣΕ θα δικαιούτο να αιτηθεί από τους χρήστες του σιδ/κου δικτύου αναπροσαρμογή στις τιμές χρήσης, ώστε να μην υπόκειται ζημία από την αναγκαστική επιλογή μακρύτερης εναλλακτικής διαδρομής. Από τα έσοδα του Οργανισμού θα ήταν δυνατό να αναβαθμιστεί το Σιδ/κο δίκτυο της δυτικής Μακεδονίας σε τομείς που αφορούν τη σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση και τις παρακαμπτηρίους σε ενδιάμεσους Σ. Σταθμούς μεταξύ Σ.Σ. Πλατέως και Σ.Σ. Μεσονησίου. Επίσης θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί πόσο ισχυρή είναι σήμερα η έλλειψη της σιδ/κης γραμμής Καλαμπάκας - Κοζάνης, η οποία αν είχε υλοποιηθεί θα μπορούσε άριστα να αποτελέσει εναλλακτική σιδηροδρομική διαδρομή προς τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα έναντι της βασικής μεταξύ Πειραιά - Αθήνας - Λάρισας - Θεσσαλονίκης - Ειδομένης.