Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Η ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Καταγγέλλει την επιχειρούμενη υποβάθμιση του κλάδου Κίνησης Αμαξοστοιχιών.

Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΠΕΠΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ) αναφέρει:

"Με περισσή αγανάκτηση αντιληφθήκαμε, ότι ο νέος Κανονισμός Κίνησης και Ελιγμών που προωθείται - με τις ευλογίες του Υπουργείου- επιχειρεί στην ουσία να εξοβελίσει τον κλάδο Κίνησης Αμαξοστοιχιών, υποβιβάζοντας εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην γενική κατηγορία του υπαλλήλου.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από την ισοπεδωτική επέλαση του νέου Κανονισμού μόνον ο κλάδος των μηχανοδηγών έχει εκ φύγει ως ρητά αναφερόμενος, ενώ όλο το υπόλοιπο προσωπικό χαρακτηρίζεται ως "υπάλληλοι", τα ειδικότερα καθήκοντα των οποίων μάλιστα παραπέμπονται να ρυθμιστούν στον (μελλοντικό) Εσωτερικό Κανονισμό κάθε σιδηροδρομικής ιδιωτικής και δημόσιας επιχείρησης.

Με άλλα λόγια επιχειρείται η ουσιαστική κατάργηση του κλάδου του Προσωπικού Κίνησης, ο οποίος είναι ο μοναδικός καθ' ύλην αρμόδιος για θέματα ασφάλειας επιβατικού κοινού και τροχαίου υλικού, ως και εύρυθμης λειτουργίας του σιδηροδρόμου και η αντικατάστασή του από ανειδίκευτους και οιασδήποτε ειδικότητας υπαλλήλους. 
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται να συμπεριληφθεί στον νέο Κανονισμό τόσον ο κλάδος της Έλξης όσον και ο κλάδος της Κίνησης Αμαξοστοιχιών οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται ως προσωπικό Αμαξοστοιχιών, καθόσον δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις στην ασφάλεια ούτε να παίζονται παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ