Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών, σε όλο το Αττικό μετρό.

Αττικό Μετρό: Προς αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών  Ο εργολάβος δεν έχει ακόμη λάβει εντολή για αλλαγή του συστήματος.

  Η Αττικό Μετρό έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών του μετρό τόσο στο νέο έργο του Πειραιά όσο και στις υπόλοιπες γραμμές του μετρό, δηλώνει η εταιρεία, απαντώντας σε πρόσφατο δημοσίευμα του «Βήματος» για τη διατήρηση εν ζωή ενός τεχνολογικά πεπερασμένου, αναλογικού συστήματος επικοινωνιών της Siemens που ούτε συντηρείται ούτε διαθέτει ανταλλακτικά.
«Με το πρώτο πρόσφατο (2015) αίτημα της Εταιρείας Λειτουργίας ΣΤΑΣΥ ΑΕ για αναβάθμιση του συστήματος CCTV σε ψηφιακό, ήδη ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την αναβάθμιση του συστήματος στην υπό κατασκευή επέκταση Πειραιά, κάτι που είναι εύκολα εφικτό λόγω ύπαρξης υφιστάμενου αναδόχου, όσο και σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο των γραμμών 2 & 3, όπου θα παραμείνουν προς το παρόν οι υφιστάμενες αναλογικές κάμερες, αλλά θα ψηφιοποιείται το σήμα τους και θα συνδέεται κεντρικά με το νέο ψηφιακό σύστημα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επέκτασης Πειραιά εξασφαλίζοντας και την απαιτούμενη συμβατότητα και εφεδρείες λειτουργίας» αναφέρει η εταιρεία.
«Το ψηφιακό σύστημα νέας τεχνολογίας έχει τεράστια προτερήματα και δυνατότητες αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η όποια αλλαγή απαιτεί προσεκτική τεχνική συμβατική / διαχειριστική και κοστολογική προσέγγιση, η οποία όμως είναι σαφώς εφικτή στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος της επέκτασης Πειραιά, εντός του οποίου και θα υλοποιηθεί» συνεχίζει η Αττικό Μετρό.
«Έως σήμερα το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) δεν είχε παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα από αρχής της εγκατάστασής του, ούτε είχαν περιέλθει σε γνώση της Αττικό Μετρό οποιαδήποτε προβλήματα από τη λειτουργία του» παρατηρεί η εταιρεία.
  Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, ανεξάρτητα από πρόσφατο αίτημα της ΣΤΑΣΥ για αναβάθμιση του συστήματος CCTV από αναλογικό σε ψηφιακό, η εταιρεία «είχε σε κάθε περίπτωση δρομολογήσει την αναβάθμιση όχι μόνο του συστήματος CCTV αλλά και άλλων συστημάτων (σύστημα αναγγελιών, σύστημα επικοινωνιών, σύστημα ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων, οπτικές ίνες κτλ.) στο πλαίσιο της προσθήκης της νέας Γραμμής 4 και της κατασκευής νέου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας για το Μετρό».
  Η Αττικό Μετρό επισημαίνει ότι και στις δύο προσπάθειες δημοπράτησης του μετρό του Πειραιά (2008, 2011) οι προδιαγραφές των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων συντάχθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Λειτουργίας.
  Πάντως, σύμφωνα με πηγές κοντά στην Αττικό Μετρό, το ζήτημα έχει κολλήσει στους συναρμόδιους φορείς, καθώς απαιτείται αλλαγή της σύμβασης. Ως εκ τούτου, δεν έχει ζητηθεί η τροποποίηση του συστήματος στον ανάδοχο.Συντάκτης: Χεκίμογλου Αχιλλέας
Πηγή: tovima.gr