Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Εφάπαξ με… το σταγονόμετρο

Στο ίδιο έργο θεατές οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί με το θέμα της καταβολής των εφάπαξ  αποζημιώσεων τους. Αυτήν στιγμή  στο ταμείο του ΤΑΥΤΕΚΩ, βρίσκονται σε  εκκρεμότητα 400 αποφάσεις  εφάπαξ που έχουν εγκριθεί μεν, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για την καταβολή τους στους δικαιούχους.
Όπως πληροφορηθήκαμε, εφάπαξ έχουν δοθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2014.  Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται και στο εφάπαξ βοήθημα των 8.000 ευρώ που η καταβολή του φτάνει περίπου στους 6 μήνες. Για το βοήθημα εφάπαξ μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί περίπου 140 αιτήσεις. Οι  καλά γνωρίζοντες των οικονομικών του ταμείου κάνουν λόγο για τραγική κατάσταση.