Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινά η ολοκλήρωση στα έργα του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Αθήνας

Σε πεδίο διόρθωσης της απαράδεκτης εικόνας "εργοταξίου" είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Αθήνας. Ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει και την αποπεράτωση των έργων του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, γνωστού ως "Σταθμός Λαρίσης" είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Τα έργα τα εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ ως ο φορέας υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων της χώρας.

Ανάδοχος των έργων είναι η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ και εφόσον δεν έχουμε προβλήματα τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Ένα από τα αγκάθια είναι η έλλειψη τοποθέτησης Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και συνολικά διοίκησης. Αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχει πρόεδρος και Δ.Σ, (ο κος Βαρελάς), ο οποίος όμως δεν μπορεί να υπογράψει σύμβαση τέτοιου ύψους καθώς δεν έχει σχετική αρμοδιότητα.

Ωστόσο ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης είναι κρίσιμος καθώς όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν στο ypodomes.com υπάρχουν συνεχείς φθορές και κλοπές στη ήδη εγκατεστημένη υποδομή που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την συνολική εκτίμηση του κόστους του έργου (που έχει υπολογιστεί σε 22,7εκ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ) αλλά και του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ
Για τον Κεντρικό Σταθμό της Αθήνας που σήμερα η εικόνα μόνο κολακευτική δεν είναι περιλαμβάνονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών τριών νέων αποβαθρών και των πέντε νέων σιδηροδρομικών γραμμών του Σ.Σ Αθηνών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με την προηγούμενη εργολαβία.

Θα κατασκευαστούν επιτέλους, κυλιόμενες σκάλες αλλά και ανελκυστήρες για την διακίνηση των επιβατών. Θα εγκατασταθεί νέος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια κ.α). Μέσα στο έργο και πέριξη του σταθμού έχει προβλεφθεί η απαραίτητη αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της γύρω περιοχής του σταθμού με την κατασκευή, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, έργων πρασίνου, καθαιρέσεων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων ώστε να παραδοθεί με την παρούσα εργολαβία ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως θα υπάρξει και "τακτοποίηση" και συμπλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σταθμού Ρουφ και εισόδου Σταθμού Αθηνών ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

Στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα (η εργολαβία φτάνει μέχρι την έξοδο του σταθμού ΑΘΗΝΑ) θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις, ατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, καθαιρέσεων, έργων πρασίνου και περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής κ.α

ΕΡΓΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
Να θυμίσουμε πως αυτά τα έργα αποτελούσαν αντικείμενο παλαιότερης εργολαβίας του ΟΣΕ από το 2004 που όμως διαλύθηκε (κακώς λένε πολλοί) το 2011. Από τότε χρειάστηκαν 3 χρόνια για να μπορέσει το έργο να βρει χρηματοδότηση και να μπορέσει να το δημοπρατήσει. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ενώ η χρηματοδότηση καλύπτεται από το ΠΕΠ Αττικής (για το διάστημα των έργων εντός του 2015) και εθνικούς πόρους (για το 2016).

Η σημερινή εικόνα του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Πρωτεύουσας μόνο κολακευτική δεν είναι καθώς από τη μία υπάρχουν τα ημιτελή έργα, η εικόνα δεκαετίας του 60 του σταθμού ενώ στη διαδρομή Πειραιάς-Αθήνα, κάτω από τη γέφυρα στην είσοδο του σταθμού υπάρχουν διάσπαρτα τόνοι απορριμμάτων που δίνουν μία αλγεινή εντύπωση για τη φύλαξη και την ίδια την εικόνα του δικτύου αλλά και του σταθμού.

ypodomes.com