Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Επιστολή του Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Δ.Σ. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. κ. Κλειδόπουλου Παναγιώτη, προς τους Υπουργούς, κ. Σταθάκη Γ. και κ. Σπίρτζη Χρ.

Προς: 

Υπουργό Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεωργιο
Αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ Σπίρτζης Χρήστο

Κύριοι Υπουργοί, 

   Γνωρίζοντας τον σύντομο χρονικό διάστημα της ανάληψης σας και προφανώς να βρίσκεστε ακόμη στα πλαίσια της ενημέρωσης γύρω από τα πολύπλευρα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ΔΕΚΟ από την πολιτική που ασκήθηκε σε αυτές, είτε μέσω νομοθετικών πράξεων είτε μέσω διαταγμάτων και διατάξεων μετά από την σκληρή εφαρμογή αντεργατικών νόμων που περιείχαν υποχρεωτικές μετατάξεις, και διώξεις προσωπικού με στόχο το ξεπούλημα τους. 
  Ως αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΣΤΥ και υπηρετώντας το θεσμό για τον οποίο οι συνάδελφοι με εξέλεξαν, θεωρώ χρέος μου να σας γνωστοποιήσω την άμεση ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού στην εταιρεία . Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κρίνεται ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της. Σήμερα στην εταιρεία υπηρετούν περίπου 450 εργαζόμενοι από τους 620 που προβλέπει ο μετασχηματισμός της μετά την απόσχιση της από τον ΟΣΕ τον Αύγουστο το 2013. Οι 620 εργαζόμενοι προέκυψαν κατόπιν μελέτης ιδιωτικής εταιρείας προκειμένου να κάνει την ΕΕΣΣΤΥ, εταιρεία πιο δελεαστική για την πώληση της. Εκτός τούτου ήταν ένας οριακός αριθμός εργαζόμενων προκειμένου η εταιρεία να μπορέσει να ανταπεξέλθει μέχρι να ξεπουληθεί. Σήμερα οι κενές θέσεις εργασίας καλύπτονται με υπερεργασία των εργαζόμενων. Υπερεργασία η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετή για να αποκαταστήσει τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στο παραγωγικό της έργο. Εκτός του παραγωγικού έργου υπάρχει δυστυχώς και το έκτακτο όπως εκτροχιάσεις και απρόβλεπτες ζημίες – βλάβες που δημιουργούνται από εξωγενείς παράγοντες. 
  Κατά την πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι είναι ώριμοι συνταξιοδοτικά και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015 ο αριθμός των εργαζομένων θα πέσει κάτω από 400, ο οποίος αριθμός μειώνεται δραματικά μετά το πρώτο εξάμηνο. Τα κενά που δημιουργούνται είναι δυσαναπλήρωτα. Πρέπει να σας επισημάνω ότι η τεχνογνωσία του σιδηροδρομικού έργου δεν διδάσκεται και δεν μεταφέρεται από την μία στιγμή στην άλλη, κάθε μέρα που περνά είναι πολύτιμη, η απώλεια κάθε συναδέλφου δημιουργεί κενά δυσαναπλήρωτα. Επιτάκτη λοιπόν είναι η ανάγκη να κινηθείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην άμεση κάλυψη των θέσεων εργασίας, τουλάχιστον με βάση το υπάρχων οργανόγραμμα, (το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη χρήζει αναθεώρησης). 
   Συνοψίζοντας και χωρίς να υπάρχει ίχνος κινδυνολογίας, σε απλά ελληνικά σας μεταφέρω το μέλλον της βάσης συντήρησης του τροχαίου υλικού, είτε σαν αυτόνομη εταιρεία είτε σαν γενική διεύθυνση στα πλαίσια ενοποίησης στον όμιλο ΟΣΕ η οποία ουσιαστικά ΚΛΕΙΝΕΙ, δεν υπάρχει αύριο, η παρέμβασης πρέπει να είναι άμεση με την μοναδική επιλογή λύσης τις ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

Κλειδόπουλος Παναγιώτης 
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ. ΕΕΣΣΤΥ