Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Το θέμα των αποζημιώσεων στους μεταταχθέντες σιδηροδρομικούς θέτει σε γνώση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μ-Θ

Το μεγάλο πρόβλημα της καταβολής των αποζημιώσεων στους μεταταχθέντες συνταξιούχους σιδηροδρομικούς θέτει υπόψη των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων σιδηροδρομικών Μακεδονίας - Θράκης και τους καλεί να παρέμβουν προκείμενου να αποκατασταθεί αυτή η μεγάλη αδικία που γίνεται σε βάρος των μεταταγμένων σιδηροδρομικών. 

Στην επιστολή του ο Σύνδεσμος αναφέρει:

Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες βουλευτές.


Σύμφωνα με τον Ν.3891/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση 29819/2 υπουργων Εσωτερικών,Αποκέντρωσης,και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών ,Υποδομών Μεταφορών και Δικτυών. Προσωπικό του ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ μετατάχτηκαν στο 
Δημόσιο ,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ .Με τις διατάξεις των παρ΄8 και 9  Του άρθρου 2του Ν. 2671 /1978 και του αρθρού 20του Ν.2515/1997 και του άρθρου16 τουΝ.3891/2010 όλος ο χρόνος υπηρεσίας στον ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσία,(για όλες τις συνέπειες)Κατόπιν των ανωτέρων οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα δικαιούνται από τις προβλεπόμενες βάσει του Ν.993/1979 και του άρθρο 55 ΠΔ 410/1988 αποζημίωσης λόγω απόλυσης αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας στον ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ και όλος ο χρόνος στο δημόσιο . Και ενώ εφάρμοζε κανονικά το δημόσιο τους παραπάνω νόμους, εδώ και δυο χρόνια αρνείται να καταβάλει της αποζημιώσεις στους συναδέλφους ,και παρέπεμψε το θέμα στην ολομέλεια του ελεγκτικού συμβουλίου ,το οποίο θα συνεδριάσει στις 9/3/2015.Κατόπιν των ανωτέρων και επειδή είναι μεγάλη αδικία και ταλαιπωρία για τους μεταταχθέντες συναδέλφους .Παρακαλούμε την παρέμβαση σας για την αποκατάσταση τους προς όλους τους αρμοδίους φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπερμπεργιάννης Δ                                    Πιτυτζογιας Β