Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα για την αποδοχή δικαιολογητικών για την έκδοση σιδηροδρομικών ταυτοτήτων

Θα είναι ανοικτό μέχρι της 28 Φεβρουαρίου, χωρίς άλλη παράταση 

Άνοιξε σήμερα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ το ηλεκτρονικό σύστημα αποδοχής δικαιολογητικών για την έκδοση νέων ηλεκτρονικών σιδηροδρομικών ταυτοτήτων το οποίο σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου χωρίς άλλη περαιτέρω παράταση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις διαδικασίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ http://trainose.gr/personnel.

                           Μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί

Όπως μας πληροφόρησε μεταταγμένος σιδηροδρομικός του ΟΣΕ το σύστημα δεν αποδέχεται δικαιολογητικά μεταταγμένων σιδηροδρομικών. Τα «Σ.Ν» σε επικοινωνία με υπάλληλο του ΟΣΕ πληροφορήθηκαν ότι το σύστημα δεν αποδέχεται ακόμη δικαιολογητικά των υποχρεωτικά μεταταχθέντων συνταξιούχων σιδηροδρομικών του ΟΣΕ. Είναι θέμα χρόνου να ανοίξει και για αυτούς το σύστημα μας είπε το στέλεχος του ΟΣΕ.