Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Απολυμένοι Μετρό: Ο Ρακιντζής τους έδιωξε, η Βουλή τους... δικαιώνει.

Την δυνατότητα να επιστρέψουν σε θέσεις της εταιρείες Σταθερές Συγκοινωνίες, ανάλογες με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους, θα έχουν 287 εργαζόμενοι στο Μετρό που είχαν απολυθεί το 2010. Οι απολύσεις έγιναν μετά από πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Την ένταξη σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες των εργαζομένων στην εταιρεία ΑΜΕΛ, των οποίων η σύμβαση έληξε το διάστημα κατά τη διάρκεια του 2010 και δεν ανανεώθκε, προβλέπει τροπολογία που ενσωματώθηκε στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου.
Η τροπολογία αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι της πρώην ΑΜΕΛ εντάσσονται σε κενές θέσεις της ΣΤΑΣΥ κατά παρέκκλιση κάθε αντιθέτου ειδικής ή γενικής διάταξης!
Με την συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι ένα από τα τελευταία νομοθετήματα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, επιχειρείται να μπουν ξανά στην εταιρεία 287 άτομα τα οποία είχαν απομακρυνθεί, μετά την λήξη των συμβάσεων τους, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι οι προσλήψεις τους είχαν γίνει με κριτήρια τα οποία κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά θα χαρακτηρίζονταν.

Κοινά χαρακτηριστικά

Οι εν λόγω προσλήψεις που είχαν γίνει κατά την προεκλογική περίοδο του 2009 εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, βάσει του πορίσματος του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, τα άτομα που είχαν προσληφθεί είχαν ομοιότητες μέχρι παρεξηγήσεως σε χαρακτηριστικά όπως ο τόπος καταγωγής και η εργασιακή εμπειρία τους ως συμβασιούχων του Δημοσίου. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις όπου η πρόσληψη είχε προηγηθεί χρονικά της αποστολής βιογραφικού.
Χαρακτηριστικό του προεκλογικού χαρακτήρα των προσκλήσεων είναι ότι από τις 12 Αυγούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2009 προσελήφθησαν 210 άτομα, με αποτέλεσμα σε κάποια τμήματα της εταιρείας ο αριθμός των εργαζομένων σχεδόν να διπλασιαστεί. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πόρισμα, η αναλογία του κόστους μισθοδοσίας προς τα συνολικά έσοδα να αυξήθηκε από 48% το 2007 στο 74% το 2009. Κατά τη χρήση του 2008, η εταιρεία εμφάνισε συσσωρευμένες ζημίες ύψους 657,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 δεν κατέβαλε στη μητρική «Αττικό Μετρό Α.Ε.» κανένα ποσό για πληρωμή τόκων.

Όχι από το ΑΣΕΠ

Εδώ και πολύ καιρό αναζητούνταν τρόπος για την εκ νέου πρόσληψη των συγκεκριμένων εργαζόμενων, ωστόσο το ζήτημα προσέκρουε στις αντιρρήσεις του ΑΣΕΠ, που για λόγους νομιμότητας, αρνούνταν την επιπλέον μοριοδότηση τους, ώστε να είναι αυτοί που θα επιλέγονταν για την κάλυψη των κενών θέσεων.
Βεβαίως, να σημειώσουμε, ότι στην τροπολογία αναφέρεται ότι στην προκειμένη περίπτωση το ΑΣΕΠ θα ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας και των δικαιολογητικών. Επίσης αναφέρεται ότι με την αποδοχή της θέσης κάθε απαίτηση των εργαζομένων αυτών κατά της εταιρείας αποσβένεται.
Η ψήφιση της τροπολογίας έτυχε στήριξης από όλα τα κόμματα και όχι μόνο από την κυβέρνηση κατά το πέρασμά της από την Βουλή.

Πηγή: euro2day.gr
Συντάκτης: Μάρω Τσαντήλα