Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Σιδηροδρομικοί διεκδικούν αναδρομικά, επιδόματα εορτών και αδείας.

 Με αιτήσεις που καταθέτουν οι σιδηροδρομικοί, διεκδικούν αναδρομικά, επιδόματα εορτών και αδείας.
 Παρακάτω ακολουθεί υπόδειγμα, της αίτησης που μας απέστειλε ο κ. Τζέκος Ιωάννης.
ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο: 

Α.Μ ΟΣΕ :

Διεύθυνση κατοικίας:

Τ.Κ:


ΘΕΜΑ: Επίδομα εορτών και άδειας

Θεσσαλονίκη , 29-12 2014                                                                

ΠΡΟΣ

Το  Ν.Π με   την επωνυμία  ΟΣΕ ΑΕ,
που εδρεύει στην Αθήνα ( Καρόλου 1-3 )
και εκπροσωπείται νόμιμα  δια της ΔΝΥ/Θ
         
Προσελήφθην από τον ΟΣΕ ως εργάτης γραμμής την 24-08-1982. Από το Ιούνιο του 1989 έκανα μετάταξη στο κλάδο των Διοικητικών υπαλλήλων. Από το 2009 και μέχρι σήμερα υπηρετώ στη Νομική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, ήδη μετανομασθείσα σε ΔΝΥ/Θ. Πλην όμως, ενώ μέχρι του έτους 2009 ελάμβανα τα επιδόματα εορτών και αδείας, ήτοι δύο επιπλέον νομίμους μισθούς για κάθε έτος.  Υμείς, από του έτους 2010 μέχρι και το τρέχον έτος 2014, παραλείψατε να μου καταβάλετε τα ως άνω επιδόματα κανονικά. Για αυτό ζητώ να μου καταβληθούν αναδρομικά οι μη καταβληθείσες 10 μηνιαίες μισθολογικές αποδοχές  μου (2 Χ 5 χρόνια) και να μου καταβάλλονται κανονικά τα εν λόγω επιδόματα – αποδοχές από 1-1-2015 (14 μηνιαίες αποδοχές και όχι 12 κάθε χρόνο)


Ο ΑΙΤΩΝ