Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Nέος διαγωνισμός για το τροχαίο υλικό που έλαβε, από τον ΟΣΕ, το δημόσιο

Νέο διαγωνισμό για την αποτίμηση του τροχαίου υλικού, ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο προορίζεται για μακρά ακινησία και κάθε άλλου είδους εμπορική εκμετάλλευση, προκήρυξε το υπουργείο Μεταφορών (στο τροχαίο υλικό δεν περιλαμβάνεται εκείνο που μισθώνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Ο προηγούμενος διαγωνισμός απέβη άκαρπος και πλέον, το υπουργείο Μεταφορών εξήγγειλε το νέο με τη μορφή της απευθείας διαπραγμάτευσης. Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 5/9, κριτήριο θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ενώ το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 147.600 ευρώ.
Αντικείμενο του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (επί σιδηροδρόμων), με εξειδικευμένα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα, ώστε να πραγματοποιήσει την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο του τροχαίου υλικού (2.300 μονάδες τροχαίου υλικού κατά προσέγγιση), ιδιοκτησίας του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο προορίζεται για μακρά ακινησία και για κάθε άλλου είδους εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και την έκδοση αναφοράς τεχνικού και οικονομικού ελέγχου – Due Diligence (ΑΔΕ).

metaforespress.gr