Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Στην βουλή η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο -Ροδοδάφνη

Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημερώθηκαν από τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλο για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να προχωρήσει αυτό το σημαντικό αυτό έργο, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έγινε και από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ Κώστα Σπηλιόπουλο.
Οπως ειδικότερα ανέφερε ο υφυπουργός, το έργο «Κατασκευή Υπολειπόμενων Έργων Υποδομής, Επιδομής, Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο- Ροδοδάφνη (Α.Δ. 715)», αποτελεί ένα σημαντικό έργο που θα δώσει πνοή σε όλη την περιοχή και στο σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο.

Η προβλεπόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ανέρχεται σε 273 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, στην οποία περιλαμβάνεται και ποσοστό 9% για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό για απολογιστικές εργασίες. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 227 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεώρηση.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται εν μέρει στο έργο κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πάτρα Τμήμα Κιάτο Διακοπτό, το οποίο έως 31.12.2012 συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από 1.1.2013 και μετά από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ανέφερε ότι αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και η σύνδεση των μεγάλων λιμανιών με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για το συγκεκριμένο έργο είπε ότι στον διαγωνισμό που έγινε στις 31.12.2013 μειοδότης αναδείχθηκε η ΜΕΤΚΑ με έκπτωση 17,4%.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο και πλέον η ΕΡΓΟΣΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

i-efimerida.gr