Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Σύσταση ομάδας εργασίας από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση, μετάφραση και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των συμφωνιών ADR και RID, συμφωνίες οι οποίες ρυθμίζουν τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, με οδικά και σιδηροδρομικά μέσα, για τα έτη 2013 και 2015, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
H απόφαση για τη σύσταση της Ομάδας αυτής, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους γνώστες των υπόψη συμφωνιών, υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος. Στόχος του υπουργείου ήταν να αποφύγει την ανάθεση του έργου σε εξωτερικούς φορείς, όπως συνέβαινε κατά τα προηγούμενα έτη, εκμηδενίζοντας έτσι τις κρατικές δαπάνες για τον σκοπό αυτόν, καθώς η αμοιβή της Ομάδας Εργασίας δεν θα ξεπερνά το ποσό της επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώς, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ