Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Στην βουλή οι κλοπές στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννήσου

Στην βουλή έφερε το θέμα των κλοπών στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου με ερώτηση της η βουλευτής της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αιτωλοακαρνανίας  Νίκη Φούντα στην οποία αναφέρει:

 "Πληθώρα κρουσμάτων κλοπών υλικού και εξοπλισμού από χώρους και κτίρια του ΟΣΕ, λεηλασιών των Αυτόματων Συστημάτων Φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων, ακόμη και κλοπών ολόκληρων βαγονιών και μηχανών έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.
Για το ζήτημα μάλιστα προσφάτως το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH) έκανε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για τη διάσωσή του. 
Η θλιβερή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης των σιδηροδρομικών δικτύων της χώρας -όπου αυτά υπάρχουν- χωρίς καμία μέριμνα για τη φύλαξή τους. Οι ζημίες στο δίκτυο του ΟΣΕ σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εκτεταμένες και κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, καθώς χαλκός και άλλα υλικά αποξηλώνονται για να πωληθούν σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων. 

Να σημειωθεί ότι ειδικά για ιδιαίτερα σημεία του δικτύου Πελοποννήσου, η διοίκηση της ΟΣΕ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει επιδείξει ασυγχώρητη αδιαφορία και απέναντι στο εγχείρημα επαναλειτουργίας γραμμών με δρομολόγια τουριστικού χαρακτήρα, ενώ δεν αναλαμβάνει ούτε τη συντήρηση τμημάτων της γραμμής, αναθέτοντας επιπλέον τις εργασίας καθαρισμού της σε εξωτερική εργολαβία με πολλαπλάσιο κόστος.Επειδή τα σιδηροδρομικά δίκτυα -θα έπρεπε να- είναι πολύτιμη δημόσια περιουσία, Επειδή ο ρόλος και η σπουδαιότητα του τρένου ως οικονομικότερου και δημοκρατικότερου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς δεν μπορεί να απαξιώνεται άλλο. Με δεδομένο ότι θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την κάλυψη της υποδομής από την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με την ολοκλήρωση των κατασκευών στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα και των επιμέρους παρεμβάσεων εντός της πόλης της Πάτρας αλλά και στο Ρίο, όπως ενημέρωσε ο κ. Υπουργός Επιτροπή της Βουλής στις 10.7.2014, και μέχρι τότε, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 Με ποιον τρόπο σκοπεύει να διαφυλάξει από τη λεηλασία τις υποδομές του ΟΣΕ και γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα ως 
οφείλει;

 Θα αναζητηθούν ευθύνες για την πλημμελή συντήρηση και φύλαξη του δικτύου του ΟΣΕ στη συγκεκριμένη αλλά και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις;

 Προτίθεται το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να διασφαλίσει τη συντήρηση και προστασία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου αλλά και να προωθήσει την άμεση επαναλειτουργία των τουριστικών τουλάχιστον δρομολογίων σε τμήματα του δικτύου Πελοποννήσου που είναι οικονομικά βιώσιμα και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού, όπως τα τμήματα Κόρινθος-Άργος-Ναύπλιο, Καλαμάτα-Κυπαρισσία, Πύργος-Πάτρα;
 Με ποιον τρόπο το Υπουργείο, σε συνεργασία και με συναρμόδια υπουργεία, σκοπεύει να παρέμβει στη μαύρη αγορά ανακυκλώσιμων μετάλλων ώστε να ελεγχθεί η παράνομη σήμερα  μεταπώληση υλικών σε χυτήρια και βιομηχανικές μονάδες;"

Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα


ΑΙΧΜΗ