Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευσης σε Τεχνικά Επαγγέλματα

Tη δημιουργία προγράμματος διττής εκπαίδευσης, σε γερμανικά πρότυπα, για τεχνικά επαγγέλματα ανακοινώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την ΕΕΣΣΤΥ - Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου υλικού Α.Ε. και άλλους φορείς από Ελλάδα και Γερμανία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία από τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους, τη Deutsche Bahn, οργανώνει πρόγραμμα 140 θέσεων εκπαίδευσης για ανέργους. Οι νέοι/νέες ηλικίας 18 έως 20 ετών θα εκπαιδεύονται υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς μέρος της μαθητείας τους θα πραγματοποιείται στα μηχανοστάσια και τα εργοστάσια της γερμανικής εταιρείας.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2 με 3 χρόνια, ενώ μετά το πέρας της εκπαίδευσης και έπειτα από εξετάσεις, οι σπουδαστές θα αποκτούν δύο πτυχία, αναγνωρισμένα από τα Ελληνικά υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, αλλά και από το γερμανικό κράτος, μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Απώτερος σκοπός του Επιμελητηρίου είναι να προωθηθεί περαιτέρω η διττή επαγγελματική εκπαίδευση και να αντιληφθούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ο επιχειρηματικός κόσμος, η πολιτική ηγεσία, οι γονείς και τα παιδιά ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για τη διττή εκπαίδευση σε τεχνικά επαγγέλματα εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο, από το Ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, πρόγραμμα VETnet, στο οποίο συμμετέχουν 11 Διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Γερμανίας.


Πηγή:www.capital.gr