Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ

Κατά το έτος 2013 επιτεύχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA), γεγονός που αντανακλά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τον οικονομικό εξορθολογισμό.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε €52,6 εκ βελτιωμένα κατά 76,54% (ενώ του Ομίλου ανήλθαν σε €45,2 εκ βελτιωμένα κατά 119,55%).
Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα ήταν για τα έτη 2009 €-282,1 εκ, 2010 €-121,3 εκ για το 2011 €+25,2 εκ και για το 2012 €+29,8 εκ (αντίστοιχα για τον Όμιλο, έτη 2009 €-279,5 εκ , 2010 €-127,3 εκ , 2011 €+13,0 εκ και 2012 €+20,6 εκ).
Αναφορικά με την οργανωτική δομή του ομίλου ΟΣΕ, το 2013 συντελέσθηκε η απόσχιση του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοϊδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» - ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Επίσης μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ που κατείχε ο ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ στο προσεχές διάστημα, σηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός επιχειρησιακού και ιστορικού κύκλου στον όμιλο ΟΣΕ.
Ο όμιλος ΟΣΕ πλέον περιλαμβάνει, την μητρική εταιρία ΟΣΕ και τη θυγατρική ΕΡΓΟΣΕ, έχοντας σαφή προσανατολισμό, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με την κατασκευή νέων έργων, στην συντήρηση του υφισταμένου δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των μεταφορών, καθώς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας. 
Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, σε συνάρτηση με την σημαντική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι πολλά εξαρτώνται από το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ο όμιλος ΟΣΕ, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή των νέων έργων με βάση τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, καθώς και στην συντήρηση του δικτύου με μακροχρόνιο ορίζοντα, έχει ως στόχο να καταστήσει τον σιδηρόδρομο καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης πραγμάτων, στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής και γενικότερα της ανάπτυξης της χώρας.