Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Μοντελισμός. Είσοδος του τραίνου στο σταθμό.