Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΟΣΕ: «Γυμνός» από περιουσία και δραστηριότητες

της Μάρως Τσαντήλα
Στο Δημόσιο η κυριότητα του ενεργού τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού, για να μειωθεί το χρέος, ενώ στον ΟΣΕ παραμένει το ανενεργό τροχαίο υλικό. Ανησυχία στους εργαζόμενους για την αποψίλωση περιουσίας και δραστηριοτήτων.
«Γυμνός» από δραστηριότητες αλλά και περιουσία απομένει, σταδιακά, ο ΟΣΕ. Η άλλοτε κραταιά ΔΕΚΟ αποχωρίζεται την μία μετά την άλλη τις δραστηριότητές της, καθώς αυτές έχουν περάσει στα χέρια άλλων εταιρειών και οδεύουν πλέον προς αποκρατικοποίηση. Παράλληλα, αποψιλώνεται και από περιουσιακά στοιχεία.

Με απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια» προβλέπεται η μεταβίβαση του ενεργού τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο. Αντίθετα στον ΟΣΕ παραμένει η κυριότητα του μη ενεργού τροχαίου υλικού. Η κίνηση αυτή έχει στόχο την απομείωση του χρέους του Οργανισμού προς το κράτος. Γίνεται δε, τη στιγμή που αναμένεται ότι θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ενώ για την ΕΕ παραμένει πάντα ανοικτό το θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση το τροχαίο υλικό που μεταβιβάζεται αφορά 3.353 τεμάχια, τα οποία αποτελούν κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες. Στην απόφαση τονίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της το χρέος του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. (λογιστική αξία).

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραλαβή του τροχαίου υλικού, τα αρμόδια για την παραλαβή όργανα, τους χώρους φύλαξης, τη διαπίστωση της κατάστασης του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού, καθώς και την τεχνική και οικονομική αποτίμηση του τροχαίου υλικού για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του, θα προσδιοριστούν με νέα απόφαση των αρμοδίων Υπουργών που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3891/2010 όπως ισχύει.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι αν από τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού διαπιστωθεί απόκλιση σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, με όμοια απόφαση θα αναπροσαρμοστεί το ύψος του διαγραφόμενου χρέους του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο, ώστε να ισούται με την εμπορική αξία του εν λόγω τροχαίου υλικού.
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της υποδομής

Μετά την μεταβίβαση του τροχαίου υλικού στο Δημόσιο στον ΟΣΕ παραμένει πλέον ουσιαστικά μόνον η ιδιοκτησία και η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Η δραστηριότητα της σιδηροδρομικής μεταφοράς, επιβατικής και εμπορευματικής, εδώ και χρόνια βρίσκεται εκτός ΟΣΕ καθώς ασκείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επίσης εκτός Οργανισμού βρίσκεται η συντήρηση του τροχαίου υλικού, η οποία γίνεται από την ΕΕΣΣΤΥ, την πρώην τεχνική βάση του ΟΣΕ, που προσφάτως αποσχίστηκε.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης. Σε χέρια ιδιωτών αναμένεται ότι θα περάσει σύντομα και η συντήρηση της υποδομής του ΟΣΕ καθώς έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση και σε εκκρεμότητα παραμένει η προκήρυξη του διαγωνισμού, που θα έπρεπε, σύμφωνα τουλάχιστον με το σχεδιασμό, να έχει γίνει.

Επιπλέον στο δημόσιο πέρασε και η πλήρης κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, με πρόβλεψη η οποία υπήρχε στον πρόσφατο νόμο με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η πλήρης αποψίλωση του ΟΣΕ από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία προκαλούν ανησυχία στους εργαζόμενους που παραμένουν στον Οργανισμό και ανέρχονται σε περίπου 1.550 άτομα. Σύμφωνα με πηγές από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία μια εταιρεία να μην διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της αλλά αυτό να γίνεται από ανεξάρτητη εταιρεία (ΓΑΙΑΟΣΕ).

Επίσης εκείνο που σημειώνουν είναι ότι χαρακτηριστικά πρωτοτυπίας έχει και το γεγονός ότι το τροχαίο υλικό δεν μεταβιβάστηκε στην ΕΕΣΣΤΥ, εταιρεία η οποία είναι αρμόδια για την συντήρησή του, αλλά περνά στην κατοχή του Δημοσίου.