Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις για την σύνδεση τρένου-λιμανιού ζητά ο Ν.Τσούκαλης

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Ν. Τσούκαλης σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού Πάτρας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
«Σύμφωνα πρόσφατη αναφορά του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, στόχος της διοίκησης της είναι η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη/Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π), έως το 2017, η οποία σε συνδυασμό με τη σιδηροδρομική σύνδεση των βασικών λιμένων της χώρας, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών (τρένο-πλοίο) και θα ενισχύσει τη διατροπικότητα του συστήματος μεταφορών, η οποία εστιάζει στη διασύνδεση των υποδομών με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού, σημαντική κρίνεται η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας, η οποία όμως συνδέεται με την ολοκλήρωση του τμήματος Ρίο-Πάτρα του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Πάτρα, μήκους 12,9 χλμ.,

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών σε προηγούμενη σχετική μου ερώτηση (υπ.αριθ. 10893/22.5.2013) είχε απαντήσει ότι η κατασκευή των τμημάτων Ρίο- Αγιά και Αγιά - Λιμάνι Πάτρας είχαν συμπεριληφθεί στις προτάσεις της ΟΣΕ Α.Ε. για χρηματοδότηση στην 5η Προγραμματική Περίοδο με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης για το μεν πρώτο το 2017, ενώ για το δεύτερο, το 2020, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποια φάση σχεδιασμού βρίσκεται η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα- Πάτρα και ιδιαίτερα το τμήμα Ρίο- Πάτρα; Έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020; Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;»

pelop.gr