Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Με τροποποιήσεις η τέταρτη δέσμη για τους σιδηροδρόμους.

Την απογοήτευση τους εξέφρασε με δηλώσεις τους Siim Kallas

 Τα μέλη του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν σήμερα με  τροποποιήσεις  σε  πολλά βασικά στοιχεία της τέταρτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας  στην ολομέλεια , προκαλώντας  την δυσαρέσκεια του Επιτρόπου Μεταφορών κ. Siim Kallas.

Ενώ οι ευρωβουλευτές επιδοκίμασαν το δικαίωμα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να προσφέρουν τις εμπορικές εγχώριες μεταφορές επιβατών σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πυλώνα της αγοράς του πακέτου, μεταξύ των τροπολογιών που εγκρίθηκαν είναι  και η αναβολή στις διαδικασίες διαγωνισμού για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι το 2023. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τέταρτη δέσμη για τους σιδηροδρόμους, τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό την παροχή βελτιωμένης ποιότητας και επιλογής των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Ωστόσο, λέει ότι οι ψηφοφόροι έχουν αγνόησε τις προτάσεις της και το έργο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN).
"Αυτό δεν είναι το ισχυρό μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ανάγκες και αναμένει να αυξήσει την ελκυστικότητά του," λέει ο κ. Κάλλας. "Ψηφοφορία στην Ολομέλεια σήμερα είναι μια ακόμη απόδειξη της αντοχής των κεκτημένων εθνικών συμφερόντων που αποδείχτηκε περισσότερο ελκυστικό στους βουλευτές από τον ισορροπημένο  και καλά τεκμηριωμένο συμβιβασμό που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού."
Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του τεχνικού πυλώνα του πακέτου, το οποίο αναδιατυπώνει οδηγίες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα και προσφέρει νέους κανονισμούς σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για την άρση των υφιστάμενων διοικητικών και τεχνικών εμποδίων. Η ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για την ERA αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφάλειας και των αδειών των οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία το ΕΚ θα επιταχύνει τη διαδικασία της πιστοποίησης του τροχαίου υλικού.
Σε αντίθεση με το ΕΚ, η Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, που περιγράφει το αποτέλεσμα ως «βελτίωση στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής."Συγκεκριμένα αναφέρει τις τροποποιήσεις που εισάγονται θα προσφέρει στα κράτη μέλη ευελιξία κατά την επιλογή του μοντέλου διακυβέρνησης για τους αντίστοιχους διαχειριστές υποδομής τους.
«Οι προσπάθειές του κοινοβουλίου θα επιτρέψει τη ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου να αναπτύξει αποτελεσματικά, έτσι θετικά την ευρωπαϊκή οικονομία και όλους τους ευρωπαίους πολίτες», λέει ο κ. Libor Lochman, CER εκτελεστικός διευθυντής. «Η επείγουσα ανάγκη είναι τώρα για τους νομοθέτες να κινηθούν γρήγορα για να εγκρίνει το τελικό κείμενο σχετικά με τον τεχνικό πυλώνα».
Η σημερινή ψηφοφορία είναι η θέση σε πρώτη ανάγνωση του κοινοβουλίου στις έξι νομοθετικές προτάσεις της δέσμης, και είναι τώρα η σειρά στο Συμβούλιο να εκδώσει τη δική του θέση. Το συμβούλιο είναι κοντά στην οριστικοποίηση των τεχνικών πυλώνων  της, με την εξέταση του πυλώνα της αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο της τρέχουσας ελληνικής προεδρίας.