Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση – Καταγγελία του Αντιπρόσωπου της συνδικαλιστικής παράταξης «Ανεξάρτητης Κίνησης Μηχανοδηγών –Συνεργασίας»

Με ανακοίνωση του ο Τοπικός Αντιπρόσωπος του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης της συνδικαλιστικής παράταξης Ανεξάρτητης Κίνησης Μηχανοδηγών Συνεργασίας και μέλους του Προεδρείου του ΣΤΑ κ. Κωνσταντίνος Πίνιος αναφέρεται στα όσα διαδραματίστηκαν κατά την ετήσια συνέλευση των μηχανοδηγών στην Θεσσαλονίκη στην οποία ανακοίνωση του αναφέρει:
            «Συνάδελφοι, ως εκλεγμένος Τοπικός Αντιπρόσωπος του Μ.Θ της παράταξης Ανεξάρτητης Κίνησης ΜΗχανοδηγών – Συνεργασίας  και μέλους του Προεδρείου του ΣΤΑ, καταγγέλλω και θέτω στην κρίση σας και στην ανάληψη των ευθυνών από όλους μας για τις 2 συμπορευόμενες με την κυβέρνηση παρατάξεις του σωματείου μας, Νέα Έλξη & Δημοκρατική Συμπαράταξη, για την στάση και τον τρόπο που λειτούργησαν για ακόμη μια φορά κατά την Ετήσια Συνέλευση (Τρίτη 17/12/13 Ξενοδοχείο Καψής) του 2ου μετά την Γενική Συνέλευση Μελών, ισχυρότερου οργάνου  του Σωματείου, αυτή του Σώματος Των Αντιπροσώπων, που εντέλλεται να:
α) εγκρίνει, τροποποιεί ή να απορρίπτει το σχέδιο δράσης του 2014,
β) να απολογούνται σε αυτήν το προεδρείο της Π.Ε.Π.Ε, το Δ.Σ και τα μέλη της Π.Ο.Σ για το 2013,
γ) τροποποίηση καταστατικού ΤΑΠΕΛ,
δ) αλλά κυρίως: να ελέγχει εάν τηρήθηκαν οι αποφάσεις του Σ.Τ.Α του 2013 αλλά και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών.
           Συνάδελφοι, η ημέρα αναλώθηκε κατά την συνήθη τακτική τους σε γενικότητες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μελλοντικές θέσεις προϊσταμένων, στην κυκλοφορία του νέου εμπορικού τρένου, στην ιδιωτική ασφάλιση κλπ. με ροκάνισμα του χρόνου από δευτερολογίες έως την ώρα αναχώρησης τους με την αμαξ 61 ώστε να μην γίνει καμία ψηφοφορία ούτε να δοθούν απαντήσεις για την μη τήρηση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων Μελών και του ΣΤΑ φοβούμενοι για μια άλλη φορά την καταψήφιση τους από το Σώμα.
·        Σχέδιο Δράσης δεν δόθηκε, αλλά έπρεπε μέσα από τις τοποθετήσεις τους ή τα πηγαδάκια να μαντέψουμε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε την προηγούμενη ημέρα στο Δ.Σ.
·        Δεν κλήθηκε αντιπρόσωπος – παρατηρητής για 2η φορά από το ΜΑ (Υποχρεούται το ΔΣ να καλέσει λόγω μη εκλογής αντιπροσώπου ή γραμματείας)
Υπήρξαν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις προς ψήφιση, (ΑΣΚΕ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) όπως,
Α) Απεργία στις ημέρες που δεν θεωρούνται αργίες, (Πρωτοχρονιά , Θεοφάνεια κλπ) ΣΗΜ: Πρόταση και δέσμευση από ΣΤΑ 2013 αλλά και σημείο αντιπαράθεσης και με απειλή αποχώρηση τους από το ΣΤΑ το 2012
Β) Τοποθέτηση επισκέπτη στον Δομοκό και μάλιστα εν όψει κυκλοφορίας του εμπορικού τρένου με τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν (μετατοπίσεις φορτίων, ασφάλεια φορτίου, έλεγχος φορτίου  και οχημάτων), ατυχήματα στο προσωπικό έλξης κλπ
Γ) Σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης, μόνο η Γενική Συνέλευση Μελών θα δύναται να αποφασίσει για την δράση του σωματείου,
Δ) Συνέχιση τήρησης κανονισμών, ασφάλειας κυκλοφορίας
Ε) Μείωση ή όχι συνδρομής ΤΑΠΕΛ , συμμετοχή ή όχι του ΤΑΠΕΛ στην ιδιωτική ασφάλιση, αύξηση των ασθενειών που αποζημιώνονται, ένταξη χρηματικής βράβευσης νεοεισαχθέντων τέκνων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ κλπ,
ΣΤ) Προγραμματισμός εργασίας στο 8ωρο,
Ζ) Ενιαίο μέτωπο εργαζομένων στα Μ.Μ.Μ, συμμετοχή σε κλάδους παρεμφερείς,
Η) Απολογία για την πολυάριθμη αποστολή αντιπρόσωπων στην ALE αντί του προέδρου ή του αντιπροέδρου, κλπ
Θ) Υπογραφή  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
κλπ
        Συνάδελφοι, η Ετήσια Συνέλευση του Σώματος Των Αντιπροσώπων θεωρείται ως μη τελεσφορούσα σε ότι αφορά, στο Σχέδιο Δράσης 2014 και στον απολογισμό του 2013, στις προτάσεις, στο ΤΑΠΕΛ,, το δε πρακτικό δεν προσυπογράφθηκε, δεν καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας,  και ως εκ τούτου, το ΔΣ δεν έχει την έγκριση του ΣΤΑ και άδεια εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης για το 2014 και δεν δύναται να τις γνωστοποιήσει στα μέλη της ΠΕΠΕ.

Θεσ/νίκη 22/12/ 2013
Κων/νος Πίνιος
Τοπικός Αντιπρόσωπος  ΜΘ

Μέλος Προεδρείου ΣΤΑ