Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Εκλογικές διαδικασίες στον ΟΣΕ

H Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών σύμφωνα με το Ν.3965/2011, συνεδρίασε στις 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, και αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. να διεξαχθούν στις 10/12/2013, με ώρα έναρξης 09.00’ και ώρα λήξης: 15.00’.. 

Σε περίπτωση που προκύψουν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα διεξαχθούν στις 17/12/2013, με ώρα έναρξης 09.00’ και ώρα λήξης: 15.00’.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως προβλέπει ο ν.3965/2011 με ενιαίο ψηφοδέλτιο από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΦΕ) που ορίστηκαν από την ΚΕΦΕ στις οποίες θα προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα παρακάτω δώδεκα (12) εκλογικά τμήματα: 


1. 

ΚΑΡΟΛΟΥ 


2. 

ΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ 


3. 

ΠΑΤΡΑ 


4. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 


5. 

ΛΑΡΙΣΑ 


6. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 


7. 

ΠΙΕΡΙΑ 


8. 

Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


9. 

ΕΔΕΣΣΑ 


10. 

ΔΡΑΜΑ 


11. 

ΕΒΡΟΣ 


12. 

ΣΕΡΡΕΣ 


Όλοι οι εργαζόμενοι του Ο.Σ.Ε. θα ψηφίσουν με το βιβλιάριο ασθενείας, στις ΤΕΦΕ που είναι εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου ασθενείας, θα ψηφίσουν προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία και υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση. 

Με την ίδια διαδικασία μπορούν να ψηφίσουν σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον απουσιάζουν από τον τόπο εργασίας τους.

Όσοι από τους εργαζόμενους στον Ο.Σ.Ε. επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2013 και ώρα: 14.00’ στην έδρα της ΚΕΦΕ, οδός Κάνιγγος 6, Αθήνα, ΤΚ:10677, 3ος όροφος, στη Γραμματεία της Π.Ο.Σ. – 

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103838133 & 2103838197, fax: 210/3842188, e-mail: fechemin@otenet.gr)

Σημειώνεται ότι:

· Σύμφωνα με το Νόμο, το μέλος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. πρέπει να είναι εργαζόμενος στον Ο.Σ.Ε. και να είναι Έλληνας πολίτης.

· Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δε δύνανται να είναι υποψήφιοι.Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΡΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΕ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………..………………..
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ: …………………………..…………..
Α.Μ.: ………………………………………..…………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ……………………………..……….
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: …………………………………..……..
…………………………………………………….…….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………
……………………………………………………………
ΑΡΙΘ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. ………..…….…………………..
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …..……………………….
……………………………………..…………………….ΑΘΗΝΑ, ……./……./2013

ΠΡΟΣ:   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
              ΕΠΙΤΡΟΠΗ
              Ο.Σ.Ε.     Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου ως εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε., κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 10/12/2013.
Ο / Η   ΑΙΤ.....….


Υπογραφή: ……………………………………