Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Εκλογικές διαδικασίες στην ΕΕΣΣΤΥ ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή της ΠΟΣ

H Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών σύμφωνα με το Ν.3965/2011, συνεδρίασε στις 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, και αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων για το Δ.Σ. της ΕΕΣΣΤΥ να διεξαχθούν στις 10/12/2013, με ώρα έναρξης 09.00’ και ώρα λήξης: 15.00’.

Σε περίπτωση που προκύψουν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα διεξαχθούν στις 17/12/2013, με ώρα έναρξης 09.00’ και ώρα λήξης: 15.00’.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως προβλέπει ο ν.3965/2011 με ενιαίο ψηφοδέλτιο από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΦΕ) που ορίστηκαν από την ΚΕΦΕ στις οποίες θα προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα παρακάτω πέντε (5) εκλογικά τμήματα: 

1. 
Κ Ε Π 
2. 
Μ Α Ι 
3. 
ΠΑΤΡΑ 
4. 
ΛΑΡΙΣΑ 
5. 
ΕΡΓ/ΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΕΣΣΤΥ θα ψηφίσουν με το βιβλιάριο ασθενείας, στις ΤΕΦΕ που είναι εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου ασθενείας, θα ψηφίσουν προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία και υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση. 
Με την ίδια διαδικασία μπορούν να ψηφίσουν σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον απουσιάζουν από τον τόπο εργασίας τους.
Όσοι από τους εργαζόμενους στην ΕΕΣΣΤΥ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2013 και ώρα: 14.00’ στην έδρα της ΚΕΦΕ, οδός Κάνιγγος 6, Αθήνα, ΤΚ:10677, 3ος όροφος, στη Γραμματεία της Π.Ο.Σ. – (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103838133 & 2103838197, fax: 210/3842188, e-mail: fechemin@otenet.gr)
Σημειώνεται ότι:

· Σύμφωνα με το Νόμο, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΣΣΤΥ πρέπει να είναι εργαζόμενος στην ΕΕΣΣΤΥ και να είναι Έλληνας πολίτης.
· Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δε δύνανται να είναι υποψήφιοι.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ